Artykuły branżowe

SPS Symulator Pracy Szpitala
24/062010

Autor: Marek Wesołowski

Co to jest?

Symulator Pracy Szpitala to usługa benchmarkingu i oceny wyników szpitala oferowana przez naszą firmę. Usługa realizowana jest przy pomocy programu do samodzielnej analizy, symulowania i planowania zmian w pracy i organizacji zakładu opieki zdrowotnej.

Ocena obejmuje weryfikację efektywności medycznej, ekonomicznej i rozliczeń z NFZ.

Oceniane są 4 zasadnicze aspekty pracy szpitala:

 • ekonomiczny (koszty przypadków i procedur medycznych, przychody, rentowność, rachunek kosztów leczenia, itp)
 • wykorzystania zasobów (czy moje łóżka, personel, sale operacyjne pracują na 100%)
 • realizacji kontraktu (czy planowo realizuję kontrakt, czy nie uderzę o limit wykonań)
 • efektywności medycznej (czy leczę szybko i efektywnie, czy stosuję przyjęte standardy postępowania medycznego)

Cele

SPS ma na celu dostarczenie bieżącej informacji zarządczej prezentowanej w kontekście wyników innych jednostek i narzędzi do analizy tych danych. W szczególności pozwala na:

 • Optymalizację pracy pracy szpitala
 • Analizę efektywności medycznej i ekonomicznej szpitala
 • Symulowanie zmian w pracy szpitala przed ich wprowadzeniem i obserwowanie wyników
 • Precyzyjne śledzenie i porównanie kosztów i przychodów poszczególnych przypadków
 • Znalezienie przyczyn wysokich kosztów i nieopłacalności procedur i przypadków
 • Tworzenie i monitorowanie budżetów i planów wykonawczych dla jednostek szpitala
 • Monitorowanie efektywności rozliczeń z NFZ
 • Porównanie wyników szpitala z innymi jednostkami (benchmarking)
 • Edukację i skierowanie uwagi na obszary wymagające zmiany i mające potencjał zmiany

Jak to działa?

Na podstawie danych zebranych w szpitalu i zaawansowanych algorytmów kalkulowane są koszty leczenia poszczególnych rodzajów schorzeń i procedur medycznych. Wyznaczane są również wskaźnik pracy i efektywności szpitala.

Skalkulowane koszty i przychody, w podziale na specjalności i przypadki, są następnie porównywane z uśrednionymi wynikami innych szpitali. Porównanie schodzi do poziomu poszczególnych schorzeń i procedur.

Użytkownik może analizować warunki leczenia, koszty, wykorzystanie swoich zasobów dla każdej specjalności, procedury, schorzenia, mając pełny wgląd w ich rentowność i wpływ na wynik oddziału/szpitala, itp.

Rezultat prezentowany jest w postaci programu komputerowego, który w przystępny sposób pokazuje wyniki i pozwala na symulację zmian działania szpitala oraz prognozowanych wyników.

Posługując się suwakami na ekranie możemy obserwować jak zmieniają się koszty, przychody, obłożenie, itp. w miarę symulowanej zmiany liczby przypadków, czy długości pobytu.
Możliwych jest szereg innych symulacji.

Dane z kolejnych miesięcy prezentowane są na tle założonego budżetu i planu wykonawczego. Program stale zasilany jest w bieżące wskaźniki z Polski dla porównania z naszymi wynikami.

Pytania, na które SPS pomoże odpowiedzieć:

 1. Czy wyniki medyczne mojego szpitala są lepsze/gorsze od średniej?
 2. Jakie rodzaje kosztów są niższe, a które wyższe niż u innych?
 3. Jakie są koszty leczenia przypadków i procedur medycznych w moim szpitali i jak wypadam na tle innych?
 4. Czy moje rozliczenia z NFZ (moje przychody) są efektywne, czy może inni robią to lepiej?
 5. Które przypadki przynoszą mi zysk i dlaczego?
 6. Na których przypadkach tracę i jak to zmienić?
 7. Na czym zarabiają i tracą inni?
 8. Jak zmienić organizację i strukturę (profil) mojego szpitala tak, żeby był bardziej zyskowny?
 9. Jaki będzie budżet i plan wykonawczy mojego szpitala w kolejnych miesiącach, jeśli zdecyduję się na określone zmiany?
 10. Czy realizuję budżet zgodnie z planem?

Uwarunkowania techniczne

 • SPS nie wymaga integracji z żadnym systemem komputerowym.
 • Dane pobierane są bezpośrednio z księgowości i komunikatów NFZ.
 • Wszelkie dane poufne (dane pacjentów) są usuwane w szpitalu przed udostępnieniem do analizy.

 

W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji na temat naszych usług doradczych i Symulatora Pracy Szpitala prosimy o kontakt z naszym biurem!

 

Dodatkowe informacje na temat Symulatora Pracy Szpitala:

 • Rachunek Kosztów Leczenia »»»»
 • Symulowanie Zmian oraz Monitorowanie Bieżących Wyników »»»»
 • Benchmarking »»»»

Komentarze

300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ