RWR AOS

Czas na wzrost wartość świadczeń w AOS!

Dziesiątki a nawet setki tysięcy świadczeń, szeroki zakres procedur oraz skomplikowany systemem rozliczeniowy z jakim muszą mierzyć się lekarze oraz działy rozliczeń powoduje, że poradnie nieświadomie tracą ogromne środki finansowe oraz generują koszt bez pokrycia.

Szczegółowa weryfikacja wszystkich zrealizowanych świadczeń a tym samym określenie i eliminacja nieprawidłowości występujących w ich kodowaniu i rozliczaniu, wymaga cyklicznego poświęcania wielu godzin pracy wykwalifikowanego personelu. Mimo usilnych starań efekty tych działań nie zawsze spełniają oczekiwania co obserwujemy w wynikach weryfikacji przeprowadzonych przez naszą aplikację - RWR AOS - Średnio ponad 32% świadczeń obarczonych jest nieprawidłowościami negatywnie wpływającymi na wynik finansowy.

Aby ograniczyć starty naszych klientów opracowaliśmy narzędzie automatycznie weryfikujące poprawność rozliczania świadczeń sprawozdanych do NFZ.   

RWR AOS, czyli Raport Weryfikacji Rozliczeń ambulatoryjnych automatycznie sprawdzi czy wszystkie rozliczone świadczenia generuje maksymalny możliwy do uzyskania przychód.

Raport posługując się szeregiem algorytmów wskaże świadczenia:

 • Rozliczone poniżej wartości wynikającej z wykazanych procedur.
 • Bez przychodu.
 • Z błędną liczbą punktów,
 • Z błędną procedurą ICD 9 która nie zwiększa wartości przychodu,
 • Rozliczone bez zastosowania odpowiedniego współczynnika,
 • Wobec których wystąpił brak kontynuacji w postaci braku świadczenia pierwszorazowego, DILO lub pakietu specjalistycznego tarczycowego.
 • Kwalifikujące się do rozliczenia w zakresie pierwszorazowym, DILO, skaz krwotocznych lub pakiecie specjalistycznym tarczycowym.
 • Kwalifikujące się do rozliczenia jako pohospitalizacyjne.
 • Z nadmierna liczbą procedur, które niepotrzebnie zawyżają koszt.
 • Pierwszorazowe w których brakuje daty wpisu do kolejki oczekujących.

Każde zweryfikowane świadczenie otrzyma odpowiedni status oraz informację określającą sposób korekty oraz wartość możliwego wzrostu przychodu.

Korzyści z zastosowania RWR AOS:

 • Zwiększenie wartości przychodu z dotychczas sprawozdanych świadczeń,
 • Ograniczenie liczby godzin poświęconych na weryfikację poprawności rozliczeń,
 • Trwała eliminacja nieprawidłowości (w tym tych powodujących negatywną ocenę w przypadku kontroli NFZ).  
 • Optymalizacja kosztu generowania świadczeń,
 • Zwiększenie udziału wysokoprzychodowych świadczeń dotychczas stosowanych w mniejszym wymiarze.

W 2022 roku RWR AOS wykorzystywany był w 45 ambulatoriach również w tych największych w Polsce, wskazał setki tysięcy świadczeń rozliczonych poniżej możliwej do uzyskania wartości. Dzięki wskazaniom raportu nasi klienci zwiększyli wartość przychodu o dodatkowe miliony złotych!

Przykład nr 1:

Powiatowa przyszpitalna poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej w okresie trzech kwartałów 2022 r.:  

 • 7 917 - łączna liczba weryfikowanych świadczeń,
 • 115 tys. zł – wartość wzrostu przychodu w wyniku zastosowania wskazówek RWR AOS,
 • 110,43 zł – średnia wartość świadczeń przed weryfikacją RWR AOS,
 • 125,08 zł – średnia wartość świadczeń po zastosowaniu wskazówek RWR AOS.

Przykład nr 2:

Powiatowa przyszpitalna poradnia chirurgii dziecięcej w okresie trzech kwartałów 2022 r.:  

 • 3 331 - łączna liczba weryfikowanych świadczeń,
 • 70,8 tys. zł – wartość wzrostu przychodu w wyniku zastosowania wskazówek RWR AOS,
 • 100,35 zł – średnia wartość świadczeń przed weryfikacją RWR AOS,
 • 121,68 zł – średnia wartość świadczeń po zastosowaniu wskazówek RWR AOS.

Obserwując spektakularne efekty wykorzystania RWR AOS w zakresie kontroli poprawności rozliczeń sprawozdanych świadczeń, rozszerzaliśmy jego funkcję o weryfikację rozliczeń zrealizowanej diagnostyki dzięki czemu raport wskaże również:

 • Badania wykonane a nierozliczone na wizycie = zwiększenie wartości świadczenia.
 • Badania do rozliczenia na kolejnej wizycie, wraz z wartością świadczenia wynikającego z ich rozliczenia.
 • Nierozliczone świadczenia.
 • Rzeczywistą liczbę wykonanych badań.

Efekt zastosowania weryfikacji rozliczeń diagnostyki:

 • Ograniczenie liczby nierozliczonych badań,
 • Redukcja średniego kosztu rozliczonego badania,
 • Zwiększenie wartości przychodu,
 • Określenie przyczyn nierozliczania badań i ich trwała eliminacja,
 • Możliwość określenia poziomu obłożenia pracowni diagnostycznych.

Dotychczasowa weryfikacja rozliczenia 216 tys. wykonanych badań wskazała:

 • 61,4 tys. (28,4%) badań nierozliczonych na wizytach, które się odbyły.
 • 15,2 tys. (7%) badań nierozliczonych z powodu braku kolejnej wizyty, na której możliwe byłoby rozliczenie świadczenia.
 • 4,9 tys. (2,2%) procedur zrealizowanych na rzecz Pacjentów, którzy nie posiadali żadnego świadczenia w AOS.

Wykorzystanie weryfikacji rozliczeń diagnostyki skutecznie poprawia rentowność realizowanych świadczeń oraz docelowo pozwala na eliminacje precyzyjnie określonych przyczyny wysokiego kosztu diagnostyki.

Narzędzie jakim jest RWR AOS to kompleksowa kontrola procesów zachodzących w ambulatorium i doskonały sposób na skuteczną poprawę wyniku finansowego.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy.

300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ