Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SGA M. Wesołowski i s-ka sp.k.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest SGA M. Wesołowski i s-ka sp. k. z siedzibą w Lublinie przy ul. Lędzian 86, reprezentowana przez Marka Wesołowskiego:

SGA M. Wesołowski i ska sp. k.

Adres:

ul. Lędzian 86 20-828 Lublin

tel.: 81 534 21 05; 458 33 10

e-mail: marek.wesolowski@sga.waw.pl

 

1.Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prac zleconych w ramach umowy lub zamówienia, oraz udzielenia informacji o usługach marketingowych.

2.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji Umowy, nie dłużej niż przez okres pięciu lat.

3.Odbiorcą Pani/a danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione.

4.Pani/a dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5.Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, wyłącznie w celu realizacji prac zleconych w ramach umowy lub zamówienia.

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ