Konferencje

Akademia Zarządzania SGA

Szanowni Państwo,
z przykrością informujmy, że konferencja „Budżetowanie w szpitalu, a rachunek kosztów i jednostkowa wycena procedur” w dniach 7-8 grudnia 2023r. została ODWOŁANA z przyczyn niezależnych od SGA.

Zapraszamy do udziału w dwudniowej konferencji na temat:

Budżetowanie w szpitalu, a rachunek kosztów i jednostkowa wycena procedur.

Termin konferencji: 7-8 grudnia 2023 r.

Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne przy ul. Grottgera 2 , 20-029 Lublin

Warunki uczestnictwa:

 • 1200,00 zł. netto za pierwszą osobę, 1000,00 zł. netto każda kolejna osoba;
 • Klienci SGA - 650,00 zł. netto za 1 osobę, 550,00 zł. netto każda kolejna osoba.*

Do podanej ceny nie doliczamy VAT w przypadku przesłania wypełnionego oświadczenia o źródłach finansowania szkolenia.

Dzień I


9:30- 9:45 - Wprowadzenie

9:45- 10:20 - Narzędzia nowoczesnego zarządzania - Evidence Based Management - Jak, czym i po co?

 • Szpital to nie zwykły zakład produkcyjny. Mamy leczyć, a nie osiągać zyski.
 • Monitorowanie i zarządzanie kosztami i przychodami
 • Monitorowanie i zarządzanie kontraktami z NFZ i swoimi zasobami
 • Zarządzanie przy pomocy budżetu - czy wystarczy?

10:20- 10:55- Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza- Księgowość, a rachunkowość zarządcza

 • Wymogi prawne + zalecenia MZ i AOTMiT
 • Wymogi prawne + zalecenia MZ i AOTMiT
 • Dobre praktyki podziału kosztów: SOR, blok operacyjny, pracownie diagnostyczne
 • Koszty w rachunkowości zarządczej


10:55-11:10 - Przerwa kawowa

11:10- 11:45 - Wycena procedur- Jak efektywnie przeprowadzić wycenę

 • Korzyści, problemy, pułapki
 • AOTMiT a potrzeby szpitala


11:45- 12:20 - Przychody - zarządzanie realizacją kontraktów z NFZ

 • Ryczałt 2022+2023 i pozostałe umowy
 • Bieżące monitorowanie, planowanie realizacji umów
 • Premie jakościowe - jak tym zarządzać?
 • Nowe możliwości i stare błędy


12:20- 12:35- Przerwa kawowa


12:35- 13:10- Konstrukcja budżetu szpitala

 • Po co budżet? Jak wyznaczyć cele? Jak mierzyć?
 • Co ma objąć budżet? Jaka szczegółowość?
 • Budżet a plan rzeczowy
 • Wskaźniki i dane niezbędne do przygotowania realnego budżetu


13:10 – 13:45 Budżetowanie przychodów

 • Plan ilościowy i plan obciążenia zasobów
 • Zadania do zrealizowania
 • Próg rentowności


13:45- 14:15 – Przerwa - lunch


14:15- 14:50 - Budżetowanie kosztów- Jak określić niezbędne koszty jednostek

 • Koszty zależne i niezależne
 • Koszty jednostek proceduralnych i pomocniczych


14:50 – 15:30 – Dyskusja


19:00 – Kolacja

Restauracja Mercure Hotel  Aleje Racławickie 12, w bezpośrednim sąsiedztwie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego (dojście 3 minuty).


Dzień II


9:00- 9:45 - Uruchomienie budżetu w jednostce

 • Praktyka wykorzystania budżetu w zarządzaniu, kto, kiedy i jak korzysta z informacji
 • Budżet dynamiczny - jak nie wyrzucić budżetu po pierwszym miesiącu realizacji
 • Realizacja budżetu - nagrody, kary - system motywacyjny
 • Zagrożenia, korzyści, pułapki wdrożenia budżetu


9:45- 10:15 - Monitorowanie budżetu

 • Monitorowanie realizacji planowanego przychodu
 • Zasady monitorowania kosztów
 • Progi alarmowe
 • Zmiany zewnętrzne - konieczne rekalkulacje


10:15- 10:35 Przerwa kawowa


10:35-11:20- Przydatne narzędzia SGA

 • Możliwości i zakresy analiz
 • Podręczne narzędzia dla lekarzy i koderów
 • Monitory dla zarządu
 • Klub benchmarkowy


11:20- 11:50 - Przydatne dane i narzędzia nowoczesnego zarządu szpitala

 • Dane populacyjne i migracyjne
 • Trendy i zmiany w strukturze realizacji świadczeń
 • Benchmark w zarządzaniu
 • Zrównoważona Karta Wyników (Balance Score Card)


11:50- 12:25 – Przerwa - lunch

12:25- 13:00 – Zakończenie

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 508-202-891 lub pocztą elektroniczną na adres: ewa.matuszewska@sga.waw.pl

 

300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ