Business Intelligence

Kluczowe zagadnienia

Jak zarządzać szpitalem?

Jak zarządzać grupą szpitali?

Nowoczesne metody.

Nowoczesne narzędzia.

 

Business Intelligence, jest to proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę niezbędną do zarządzania szpitalem.

Właściciel, bez względu na to czy posiada jeden szpital czy też wiele szpitali, powinien odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań:

  • czy „moi” pacjenci mają dobry dostęp do świadczeń w pełnym zakresie moich specjalności,
  • czy moje szpitale pracują efektywnie,
  • jak poprawić efektywność grupy moich szpitali.

Może warto rozbudować lub redukować określone specjalności? Może lepiej przenieść leczenie określonych schorzeń do innej jednostki? Gdzie mamy wąskie gardła i jak je zlikwidować? Jak z powodzi danych wydostać istotną w zarządzaniu wiedzę?

Jak poradzić sobie z nieustanie napływającym strumieniem danych? Jak skierować go na koło młyńskie napędzające decyzje zarządcze?

Nasze rozwiązanie

Rozwiązania SGA tworzą unikalny konglomerat wiedzy medycznej i zarządczej połączony z efektywnymi narzędziami informatycznymi. Przetwarzamy dane z całego szpitala, wykorzystując do tego celu rozległą wiedzę medyczną oraz nowoczesne systemy informatyczne, na podstawie uzyskanych wyników wskazujemy rozwiązania podnoszące efektywność.

Najnowsze rozwiązania stosowane w zarządzaniu – Business Intelligence – zostały przez naszą firmę dostosowane do potrzeb szpitali.

Nasze rozwiązania mówią językiem specjalności medycznych, kosztów leczenia, diagnoz, procedur, chorobowości, długości pobytu, itp.

Po raz pierwszy decyzje zarządcze dotyczące szpital lub grup szpitali, mogą być podejmowane na bazie spójnych i rzetelnych informacji, przetworzonych zgodnie ze specyfiką medycznej domeny.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia materiału filmowego poświęconego opracowanym przez SGA rozwiązaniom klasy „Business Intelligence” wspomagającym nowoczesne zarządzanie podmiotami działającymi w ochronie zdrowia.

Symulator Pracy Szpitala
20 min 7 sek
300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ