Case-Mix

Efektywność leczenia dla poszczególnych diagnoz. Koszt procedur medycznych.

Ile średnio kosztuje leczenie przypadków?

Ile czasu leżą? Ile przychodu generują? Czy są opłacalne?

Czy nasze wyniki są lepsze/ gorsze od innych szpitali?

Co warto zmienić, żeby osiągać lepsze wyniki?

 

Mamy odpowiedź na Państwa potrzeby!

Nasz raport odpowie na powyższe pytania. Pozwoli na identyfikację nie rentownych przypadków o zbyt wysokich kosztach i/lub czasie pobytu. Wskaże przypadki, które rozliczono poniżej średniej z innych szpitali. Dzięki temu będzie można skorygować rozliczenia, skrócić czas pobytu zwiększając przychody i tnąc koszty. Raport pokaże również, których przypadków leczymy mniej/więcej niż należy się spodziewać i przez to więcej tracimy lub mniej zarabiamy. W efekcie będziemy mogli planować politykę przyjęciową i promocję usług szpitala.

Jest to uniwersalny raport/program prezentujący efektywność ekonomiczną, medyczną i organizacyjną szpitala oraz poszczególnych typów przypadków i grup JGP. Każdy wiersz prezentuje komplet wskaźników dla jednego typu przypadku. Do określonego typu przypadku należą wszystkie przypadki o tej samej diagnozie i procedurze wiodącej.

Raport przedstawia szereg wskaźników związanych z grupą przypadków o tej samej diagnozie głównej i tej samej wiodącej procedurze. Osobno prezentuje wyniki poszczególnych oddziałów.

Każdy typ opisany jest następującymi wskaźnikami: liczba przypadków, czas hospitalizacji, śmiertelność, liczba przypadków ratujących życie koszt, przychód, zysk na grupie przypadków, średni koszt, przychód i zysk na przypadek w grupie, koszt punktu, zysk na punkt, średni koszt procedur, średni koszt dobowy, itp.

Szereg wskaźników zaopatrzonych jest w wartości benchmarkujące, które pokazują wartość minimalne, średnie i maksymalne osiągane przez inne szpitala. Benchmarki dostępne są dla poszczególnych typów przypadków i dla całego oddziału.

Sposób i czas realizacji:

Realizacja usługi opiera się o analizę danych historycznych z ostatnich 12 miesięcy. Na bazie tych danych analizowane są dane z kolejnych miesięcy obowiązywania umowy. Poszczególne raporty zawierają dane przyrostowe z analizowanego okresu. Rekomenduje się wykonywanie raportów nie rzadszych niż kwartalne.

Dowiedz się więcej lub zamów usługę

SGA zaprasza wszystkich zainteresowanych naszymi usługami do współpracy. Z przyjemnością zaprezentujemy nasze możliwości i odpowiemy na wszystkie pytania.

Prosimy o niezobowiązujący kontakt, numer telefonu: 81 534 21 05, adres mailowy: sga@sga.waw.pl lub o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego.

300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ