Optymalizacja gospodarki lekowej i materiałowej

Ile przepłacam za leki, materiały i usługi?

Ile można zaoszczędzić na lekach i materiałach?

Czy można zoptymalizować procesy zakupowe?

Po jakich cenach dokonują zakupów inne szpitale?

Do głównych kosztów funkcjonowania szpitala zaliczamy między innymi leki i materiały. Produkty te, w ogromnej większości, są kupowane w trybie przetargowym. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w powszechnie stosowanych zapisach specyfikacji zamówień, kontrola nad cenami poszczególnych artykułów jest niedostateczna. Z tego też powodu często występują duże rozbieżności dotyczące cen tych samych artykułów kupowanych przez różne szpitale.

Analiza Gospodarki Lekowej i Materiałowej

Co to jest "Analiza Gospodarki Lekowej i Materiałowej"?

Analiza Gospodarki Lekowej i Materiałowej jest to usługa optymalizacji procesów zamawiania i wykorzystania leków i materiałów. Polega ona na odpowiednim przetworzeniu danych dotyczących zakupów, porównania ich z innymi placówkami medycznymi oraz opracowaniu raportu umożliwiającego optymalizację działań związanych z zamówieniami.

Analiza otoczenia – optymalizacja kosztów zakupów

Przygotowywany przez naszą firmę raport zawiera porównanie cen zakupu artykułów handlowych z najniższymi cenami osiąganymi na rynku przez inne szpitale. Raport pozwala na uzyskanie informacji o ukrytym potencjale szpitala w zakresie redukcji kosztów zakupów oraz na precyzyjną identyfikację pozycji zakupowych, które możliwe są do zoptymalizowania.

Przykładowo, analizując posiadane informacje wiemy, że możliwe jest uzyskanie oszczędności na średnim poziomie 10%. Dla wydatków na zakup leku rzędu 5 mln zł daje to 500.000 zł oszczędności!

Dzięki przeprowadzonej analizie zostają zidentyfikowane produkty, których kwota zakupu (wynikająca przede wszystkim z ceny, ale i ilości) jest istotnie wyższa od optymalnej.

Analiza wewnętrzna - optymalizacja wykorzystania leków i materiałów

Analiza Gospodarki Lekowej i Materiałowej w połączeniu z innymi naszymi usługami pozwala również na dokładniejszą analizę i optymalizację procesów leczenia, wykorzystania leków i materiałów dla każdej specjalności, procedury, schorzenia, itp. Nasze narzędzia analityczne umożliwiają pełny wgląd w stan obecny kosztów zużycia leków i materiałów w szpitalu, porównanie się w tym zakresie z innymi oraz precyzyjne wskazanie obszarów możliwych do zoptymalizowania.

Etapy realizacji usługi

Analiza Gospodarki Lekowej i Materiałowej przeprowadzana jest etapami, oto najważniejsze z nich:

 1. Pobranie danych z programów aptecznych (niezależnie od użytkowanego przez szpital programu) → korzystamy ze standardowych raportów - nie ma konieczności bezpośredniego podłączenia / integracji naszych programów z systemem aptecznym.
 2. Rozpoznanie zapisów dotyczących preparatów leczniczych pobranych z programu aptecznego szpitala → ze względu na fakt, iż poszczególne leki w szpitalach nie są odpowiednio kodowane i nie stosuje się żadnych jednoznacznych identyfikatorów preparatów, przeprowadzamy szczegółową analizę pobranych danych. Analiza ta niezależnie od sposobu opisu leków przez personel szpitala pozwala nam na precyzyjną identyfikację poszczególnych preparatów.
 3. Przyporządkowanie do każdego preparatu kodu ATC.
 4. Przypisanie każdemu preparatowi pozycji z listy leków refundowanych.
 5. Wskazanie zamienników dla poszczególnych preparatów.
 6. Porównanie leków i zamienników ze wskazaniem tańszego preparatu.
 7. Oszacowanie wartości „przepłat” i możliwych oszczędności.

Cele Analizy Gospodarki Lekowej i Materiałowej

Celem usługi jest dostarczenie wiedzy dotyczącej Państwa ukrytego potencjału redukcji kosztów zakupu leków i materiałów oraz pomoc w określeniu dalszych działań, których celem jest zmniejszenie Państwa wydatków związanych z funkcjonowaniem szpitala.

Obszary naszego wsparcia, które Państwu oferujemy:

 • optymalizacja nabywanego asortymentu poprzez dobór tańszych zamienników,
 • pomoc w definiowaniu specyfikacji warunków zamówienia,
 • uczestnictwo w programie zakupów grupowych,
 • dystrybucja i zbieranie danych o potrzebach zakupowych poszczególnych uczestników grupy zakupowej.

Dowiedz się więcej lub zamów usługę

SGA zaprasza wszystkich zainteresowanych naszymi usługami do współpracy. Z przyjemnością zaprezentujemy nasze możliwości i odpowiemy na wszystkie pytania.

Prosimy o niezobowiązujący kontakt, numer telefonu: 81 534 21 05 , adres mailowy: sga@sga.waw.pl lub o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego.

300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ