Artykuły branżowe

Benchmarking Szpitali
20/072010

Autor: Marek Wesołowski

Benchmarking Szpitali

Usługi porównywania efektywności szpitala i jego oddziałów z innymi jednostkami oraz ocena potencjału populacji.

Benchmarking to rodzaj usługi polegającej na przetwarzaniu danych według jednolitych algorytmów i prezentacji, tak przetworzonej informacji, na uśrednionym tle wyników pozostałych szpitali lub innych ogólnie przyjętych wskaźników.

Dyrekcja każdego szpitala powinna posiadać wiedzę o tym, jak efektywnie leczą podobne przypadki konkurenci. Opracowana przez SGA unikalna metodologia rachunku kosztów działań umożliwia stworzenie prawdziwego obrazu szpitala i kosztów leczenia pacjentów.

Nasze doświadczenia zgromadzone na bazie dotychczasowej współpracy z wieloma polskimi szpitalami pozwolą Państwu „porównać się” z wynikami innych jednostek służby zdrowia i zarządzać szpitalem w oparciu o realne dane.

Dzięki tej usłudze możliwe jest miedzy innymi zdobycie wiedzy, które przypadki leczone są u nas za długo, za drogo lub za mało uzyskujemy za nie punktów z NFZ; w porównaniu z innymi szpitalami lub też, wręcz przeciwnie z satysfakcją stwierdzimy, że leczymy efektywnie, nasze koszty są całkiem rozsądne, a z NFZtem nieźle sobie radzimy. Co więcej pokaże ona jak duże mogą być zmiany. Np. nie powinniśmy „porywać się” na skrócenie czasu pobytu do 3 dni, bo nikomu się to nie udało. Najlepsi mają 5 dni. Nie planujmy obniżenia kosztów leków na pediatrii do, powiedzmy, 20 zł dziennie, bo możliwy do osiągnięcia wynik to 35zł, itd.

Współpraca z naszą firma także umożliwi Państwu uzyskanie informacji o ukrytym potencjale szpitala w zakresie generowania dodatkowych przychodów wynikających z istniejących tendencji charakterystycznych dla populacji pacjentów w jego rejonie.

Reasumując, usługa benchmarkingowa pozwoli Państwu porównać sposoby postępowania i wyniki ekonomiczne z innymi szpitalami i tym samym zdobyć wiedzę, która umożliwi optymalizację działań, zgodnie z zasadą: „Uczymy się od lepszych, omijamy błędy, które popełnili inni”. Benchmarking pozwali skupić się Państwu na rzeczach istotnych, tych aspektach działania szpitala, które mają szansę zmiany i powie jak głębokiej zmiany możemy oczekiwać.

Wyżej opisana usługa realizowana jest między innymi przy pomocy informatycznego narzędzia, które zostało opracowane i stworzone przez SGA - Symulatora Pracy Szpitala.

 

SGA zaprasza wszystkich zainteresowanych naszymi usługami do współpracy. Z przyjemnością zaprezentujemy nasze możliwości i odpowiemy na wszystkie pytania.

Prosimy o kontakt na tel. 81-5342105 lub adres mailowy sga@sga.waw.pl lub o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego.

Proszę zostawić kontakt – oddzwonimy.

 

Dodatkowe informacje na temat Symulatora Pracy Szpitala »»»»

Komentarze

300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ