Artykuły branżowe

SPS, czyli trzy w jednym – Lekarstwo na prywatyzację szpitali
21/042011

Autor: Sławomir Kłapsa

Eksperci szacują, iż w Polsce co szósty dyrektor publicznego szpitala szykuje go do przekształcenia w spółkę. Tendencjom tym sprzyja uchwalona w ubiegłym tygodniu przez parlament ustawa o lecznictwie. Nowa ustawa umożliwia szpitalom, w ramach tzw. wolnych mocy przerobowych, odpłatne świadczenie usług medycznych.

Nadchodząca fala prywatyzacji i przyzwolenie na komercjalizację tej części usług medycznych, które do tej pory były nadwykonaniami, w znacznym stopniu nasili walkę konkurencyjną pomiędzy szpitalami o klienta i wymusi bardziej efektywne rozporządzanie dostępnymi zasobami.

Nowe okoliczności sprawią, iż szczególnego znaczenia dla szpitali nabiorą procesy optymalizacyjne CASE-MIX’u leczonych pacjentów, a precyzyjna kalkulacja kosztów leczenia stanie się podstawą do podejmowania wszystkich działań optymalizacyjnych. Ważnym elementem konstruowania strategii sukcesu stanie się proces monitorowania i analizy potencjału populacji oraz rynku usług medycznych i konkurencji. A benchmarking będzie jazdą obowiązkową w „zdrowotnym” wyścigu.

Na pierwszy rzut oka może sie wydawać, iż nadchodzące zmiany nie wymagają od nas weryfikacji dotychczasowych sposobów działania, wiemy, na czym zarabiamy i na czym tracimy, dlatego decyzje optymalizacyjne wydają się być oczywiste. Ale czy na pewno?

Z naszego doświadczenia wynika, iż obecnie tylko około 5% polskich szpitali ma u siebie wdrożony efektywny system zarządczego rachunku kosztów, pozwalający na prawidłową wycenę poszczególnych procedur medycznych. Szpitale nie posiadają często wiedzy o tym, jak liderzy radzą sobie z przeszkodami w drodze do sukcesu, nie mają też „zmierzonego” ukrytego potencjału populacji w rejonie ich działania. Kreowanie jakiejkolwiek nowej strategii bez ww. danych stanowić może co najwyżej drobną korektę powielanych błędów, a nie efektywną optymalizację funkcjonowania szpitala.

Nasza firma stworzyła lekarstwo na bolączki nadchodzących czasów. Jest nim system SPS. Nie jest to jeszcze jeden program komputerowy, który trzeba integrować z innymi systemami w szpitalu i mozolnie napełniać danymi. To rodzaj usługi polegającej na przetwarzaniu danych według unikalnych algorytmów opracowanych przez SGA, i ich odpowiedniej prezentacji.

Główne funkcje systemu SPS i zakresy wsparcia dla kierownictwa szpitali:


1. Benchmarking - usługi porównywania efektywności szpitala i jego oddziałów z innymi jednostkami oraz ocena potencjału populacji

Benchmarking to rodzaj usługi polegającej na przetwarzaniu danych z wielu szpitali według jednolitych algorytmów, i prezentacji tak przetworzonej informacji na uśrednionym tle wyników lub innych ogólnie przyjętych wskaźników. Celem benchmarkingu jest doskonalenie usług medycznych poprzez dostosowywanie strategii działania szpitala do rozwiązań stosowanych przez najlepszych.

Ocena potencjału populacji pozwoli Państwu zdobyć wiedzę o tym, jakie charakterystyczne cechy posiada populacja w rejonie działania szpitala, z jakimi przypadkami mają i mogą mieć Państwo do czynienia. Umożliwi ekonomiczne porównanie „jest – może być”.


2. Rachunek Kosztów Leczenia - usługa precyzyjnej kalkulacji kosztów leczenia, opartej o diagnozy i procedury medyczne przypadków

Częścią składową naszej usługi jest wycena procedur medycznych, oparta na rachunku kosztów działań (ABC – Activity Based Costing), dopasowanym przez SGA do polskiego systemu służby zdrowia.


3. Symulowanie zmian oraz monitorowanie bieżących wyników

SPS umożliwia kontrolę realizacji planu pracy szpitala oraz identyfikację odchyleń, jak również wszechstronne symulowanie zmian różnych aspektów funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej wraz z analizą ich skutków.

 

 


Nasze usługi skierowane są do wszystkich szpitali publicznych i niepublicznych oraz do jednostek administracji samorządowej, którym zależy na poprawie efektywności działania placówek opieki zdrowotnej.

Wszystkich zainteresowanych opracowaniem efektywnej strategii działania szpitala prosimy o kontakt z naszą firmą. Z przyjemnością odwiedzimy Państwa w celu przeprowadzenia szczegółowej prezentacji naszych możliwości.

Kontakt telefoniczny (tel.: 81-5342105), kontakt mailowy (e-mail: sga@sga.waw.pl).

Komentarze

300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ