Artykuły branżowe

Nowe mapy statystyk JGP
18/032015

Autor: Marek Wesołowski

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce nową wersję narzędzia analitycznego – Mapa statystyk NFZ.

Jest to interaktywna mapa Polski obrazująca zagregowane dane statystyczne, które są istotne dla naszego systemu opieki zdrowotnej. Dane prezentowane są w podziale na województwa i grupy JGP, ich źródłem są oficjalne statystyki Narodowego Funduszu Zdrowia. Funkcją mapy statystyk NFZ jest przedstawienie Państwu w przystępny sposób istniejących rozbieżności w zakresie opieki medycznej pomiędzy różnymi regionami naszego kraju.

Nowa wersja prezentuje dane z dwóch lat: 2013 i 2014. Dodatkowo dołożyliśmy możliwość filtrowania grup JGP według 3 kryteriów: województwa, wielkości zmiany w stosunku do poprzedniego roku i odchylenia od średniej w ostatnim mierzonym roku.

Odpowiednie ustawienie filtrów powoduje, że lista grup JGP zostanie ograniczona do tych, które spełniają kryteria filtrowania. Dla przykładu, jeśli wybierzemy województwo lubelskie, filtr zmian ustawimy na przypadki, które zwiększyły swoje wskaźniki, o co najmniej 20%, a filtr odchylenia ustawimy na przypadki, których wskaźniki mają wartości większe niż podwójne odchylenie standardowe dla średnie z Polski, to lista grup JGP do wyboru zostanie znacznie ograniczona.

Ponieważ dla każdego grupy JGP prezentujemy 5 wskaźników, więc w zależności od wskaźnika lista grup będzie różna. Inna dla Czasu pobytu, inna dla Śmiertelności, itp.

Mamy nadzieję, iż narzędzie to będzie stanowić dla Państwa źródło inspiracji do doskonalenia się i identyfikacji tych obszarów funkcjonowania szpitala, które wymagają poprawy. Prymusom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

Zapraszamy do korzystania z Mapy statystyk NFZ »»»»

Nowa mapa statystyk NFZ

 

Uwaga:

Na mapie statystyk NFZ każde województwo zaznaczone jest innym kolorem. Kolor określa przedział, w jakim znajduje się dane województwo w odniesieniu do średniej krajowej.

Tło w ciemne paski oznacza odchylenie wartości w danym województwie powyżej poziomu sumy dwóch odchyleń standardowych średniej krajowej – czyli znaczące odchylenie od średniej krajowej.

Tło w jasne paski oznacza odchylenie średnich wartości w danym województwie poniżej poziomu sumy dwóch odchyleń standardowych średniej krajowej - znaczące odchylenie od średniej krajowej.

Pozostałe odcienie kolorów pokazują średnie wartości dla województw znajdujących się pomiędzy ww. ekstremami.

Dla każdego województwa prezentujemy wartości liczbowe wybranego wskaźnika. Liczba prezentowana dużą czcionką pokazuje dane z roku 2013, poniżej mniejszą czcionką pokazywane sa dane z 2012 roku. Dodatkowo dla każdego województwa pokazywany jest wskaźnik zmiany w stosunku do poprzedniego roku.

Mały trójkąt zielony oznacza co najmniej 10% zmianę na plus

Duży trójkąt zielony oznacza co najmniej 20% zmianę na plus

Żółte kółko oznacza zmianę mieszczącą się w zakresie od -10% do +10% wartości poprzedniego roku

Mały trójkąt czerwony oznacza co najmniej 10% zmianę na minus

Duży trójkąt czerwony oznacza co najmniej 20% zmianę na minus

Obok klawiszy wyboru wskaźników: Mediana długości, Liczba przypadków, Śmiertelność, itp., pokazywana jest liczba grup spełniające zadane kryteria filtrów. Wybranie wskaźnika przez kliknięcie w określony klawisz powoduje, że na liście wyboru grup JGP pojawią się wyłącznie grupy JGP spełniające kryteria filtrów dla tego wskaźnika, a liczba pasujących grup będzie wyświetlona na czerwono.

Oceń artykuł:
Dziękujemy za ocenę

Komentarze

Pozostałe wpisy
300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ