Artykuły branżowe

Rachunek Kosztów Leczenia
20/072010

Autor: Marek Wesołowski

Rachunek kosztów leczenia w moim szpitalu


  • Ile kosztuje każdy pacjent?
  • Czy efektywnie leczyliśmy i rozliczyliśmy przypadek?
  • Wycena procedur - jak zrobić to w sposób optymalny?
  • Czy szpital jest gotowy na komercjalizację?

Właściwa odpowiedź na powyższe pytania ma kluczowe znaczenie dla zarządzania szpitalem.

Precyzyjny rachunek kosztów jest niezbędny dla oceny opłacalności przypadków. Jest podstawą prawidłowego zarządzania szpitalem.

Bez efektywnego rachunku kosztów leczenia indywidualnych przypadków komercjalizacja szpitala nie ma większego sensu. Jak poruszać się w ekonomicznym otoczeniu bez wiedzy o własnych kosztach i rentowności przypadków? Jak wyznaczyć cenę za usługi?

RPP – Raport Kosztów Poszczególnych Przypadków zapewnia precyzyjne i szybkie spojrzenie na koszty, przychody i zyskowności poszczególnych pacjentów.

Wreszcie można na bieżąco zobaczyć ile kosztowało leczenie. Z czego składał się koszt. Jak rozliczono i ile zarobiliśmy/straciliśmy. Wreszcie można na bieżąco zobaczyć co, jak i za ile zrobili inni w podobnym przypadku.

Raport prezentuje Rachunek Kosztów Leczenia poszczególnych przypadków identyfikowanych numerem księgi głównej. Pokazuje diagnozy, procedury wraz z wyceną, wszystkie inne koszty poniesione w związku z hospitalizacją przypadku (w podziale na rodzaje kosztów). Prezentuje przychód i zysk/stratę na każdej hospitalizacji.

Każda procedura jest osobno wyceniona.

Przychody pokazane są w podziale na poszczególne świadczenia: grupy JGP, świadczenia dosumowywalne, programy lekowe, itp. Równolegle pokazane są sposoby rozliczeń podobnych przypadków w innych szpitalach.

Pokazuje jak podobne przypadki kodowano i rozliczano w innych szpitalach. Prezentuje procedury wykonywane w podobnych przypadkach w innych szpitalach.

Pozwala na dogłębną analizę przychodów z NFZ.

Raport stanowi doskonałe narzędzie do szczegółowej analizy przypadków i planowania zmian.

Użyteczność Raportu Kosztów Poszczególnych Pacjentów można rozszerzyć przez połączenie go z usługą Analizy CaseMixu szpitala i raportem Weryfikacji rozliczeń z NFZ.

SGA zaprasza wszystkich zainteresowanych naszymi usługami do współpracy. Z przyjemnością zaprezentujemy nasze możliwości i odpowiemy na wszystkie pytania.

Prosimy o niezobowiązujący kontakt, numer telefonu: 81-5342105, adres mailowy: sga@sga.waw.pl lub o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego >>>>.

 

Komentarze

Pozostałe wpisy
300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ