Artykuły branżowe

Niektóre hospitalizacje planowe są najbardziej opłacalne, jeżeli rozliczymy je po drugiej dobie
07/042023

Autor: Mateusz Wesołowski

      Od lutego 2023, dla 125 grup JGP rozliczanych w ramach umowy na „hospitalizacje planowe”, NFZ płaci najwyższą kwotę za leczenie, które trwa 2 doby. Nie dłużej, nie krócej, dwie.

      Powoduje to kuriozalną sytuację, w której niezależnie od czasu leczenia szpital powinien raportować do NFZ wypis pacjent po drugiej dobie, aby nie stracić pieniędzy. Niezależnie od czasu leczenia pacjenta, nawet jeżeli trwało ono dłużej!

Przykładowa grupa: M05 Zabiegi w nietrzymaniu moczu* z Załącznika 1a 21/2023/DSOZ

      Od lutego 2023 NFZ wprowadził nowe kwoty grup JGP za pobyty trwające 0/1/2 doby. Przed tą zmianą stopniowanie wartości rozliczeń poniżej 3 doby dotyczyło tylko umów na hospitalizacje „zwykłe”. Od Lutego 2023 stopniowanie kwoty rozliczeń poniżej 3 doby zostało wprowadzone także na umowach na hospitalizacje planowe – przy czym zarówno w przypadku hospitalizacji zwykłych i hospitalizacji planowych są to te same wartości. Obecnie szpitale dla wielu grup JGP otrzymują progresywnie wyższe kwoty za 0/1/2 doby leczenia, a po przekroczeniu 3 doby otrzymują pełną wartość grupy. Sprawa zaczyna komplikować się w umowach na hospitalizacje planowe. Wynika to z faktu, że wartości za 0/1/2 doby zostały policzone jako cześć kwoty hospitalizacji zwykłej, która warta jest więcej niż hospitalizacja planowa. W przypadku 125 grup JGP zapłata za 2 dobę jest warta więcej niż pełna wartość hospitalizacji planowej po 3 dobie!

      Należy podkreślić, że „hospitalizacja planowa”, o której tu mowa to osobny typ umowy szpitalnej. Co do zasady większość szpitali powiatowych, wojewódzkich i krajowych ma umowy na „hospitalizację” tak zwaną zwykłą. Jakkolwiek w niektórych przypadkach szpitale zawierają umowy na „hospitalizacje planowe”. Takie umowy mają mniejsze wymogi np.: brak ostrego dyżuru, a co za tym idzie niższe koszty – ale równocześnie grupy JGP rozliczane z umowy na hospitalizację planową mają niższą wartość niż te same grupy w umowie na hospitalizacje zwykłe. Na przykład dla grupy M05 pełna wartość grupy JGP w umowie na hospitalizację zwykłą wynosi 3 581 punktów, natomiast pełna wartość tej samej grupy JGP w umowie na hospitalizację planową wynosi 3 295 punktów.

     Najczęściej umowy na hospitalizacje planowe obserwujemy w małych szpitalach prywatnych, jakkolwiek są one również stosowane na większych szpitalach w szczególności w przypadku oddziałów: okulistyki wykonującej wyłącznie zaćmy, ortopedii wykonującej wyłącznie endoprotezy, oddziałów onkologicznych wykonujących wyłącznie leczenie planowe i innych specjalności zabiegowych wykonujących wyłącznie leczenie planowe.

      Wprowadzenie kwot za 0/1/2 doby skalkulowanych dla hospitalizacji zwykłych do hospitalizacji planowych powoduje, że hospitalizacja planowa warta jest tyle samo za pobyt trwający 0 dób oraz trzy+ doby. Natomiast za jedną i dwie doby hospitalizacje planowe są warte więcej niż przewiduje pełna wartość grupy dla hospitalizacji planowej.

Np. w przypadku M05 za pobyt wypisany tego samego dnia (0 dobowy) oraz za pobyt trwający 3+ dni otrzymujemy 3 295 punktów. Ale za pobyt 1 dobowy otrzymujemy 3 390, a za pobyt 2 dobowy otrzymujemy 3 486 punktów.

M05:

0 dni ……………. 3 295pkt

1 dzień ………… 3 390pkt ………. 95pkt więcej niż za pobyt 3+dni

2 dni ……………. 3 486pkt ………. 191pkt więcej niż za pobyt 3+ dni

3 dni i więcej… 3 295pkt

        Oznacza to, że możemy wyobrazić sobie śmieszną sytuację, w której oddział leczy pacjenta rozliczonego grupą M05 przez 5 dni na umowie hospitalizacja planowa. Jeżeli oddział wypisze pacjenta po 5 dobach to otrzyma 3 295 punktów. Natomiast jeżeli oddział ten zrobi wypis po 2 dobach, po czym przyjmie pacjenta od razu ponownie na pozostałe 3 doby to otrzyma o 191 punktów więcej rozliczając go za 3 486 punktów. Oczywiście drugi 3 dobowy pobyt nie może być rozliczony jako ponowna hospitalizacja w ciągu 14 dni. Jakkolwiek w tej sytuacji szpital i tak zarobiłby o 191 punktów więcej niż rozliczając pobyt 5 dobowy za pełną wartość grupy.

        Nie znamy powodu takiej wyceny hospitalizacji planowych. Może to świadoma decyzja NFZ, może błąd. Niemniej wygląda dziwnie i wymaga uwagi świadczeniodawców, którzy mają umowy planowe. Do czasu zmiany zarzadzania przewidujemy znaczący wzrost leczenia 2 dobowego na umowach na hospitalizacje planowe.

Poniżej pełna lista grup, które dla hospitalizacji planowych są najbardziej opłacalne w 2 dobie:

Oceń artykuł:
Dziękujemy za ocenę

Komentarze

Pozostałe wpisy
300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ