Artykuły branżowe

Czy wszystkie zlecone w AOS badania zostały rozliczone?
24/032023

Autor: Piotr Komar

Szukanie odpowiedzi na to pytanie wymaga licznych godzin pracy cyklicznie poświęcanych na sprawdzenie czy wykonane badania zostały sprawozdane do NFZ i odpowiednio podniosły wartość świadczeń. Analiza działalności ambulatoriów wskazuje, iż problem nierozliczania wykonanych badań dotyczy większości poradni i w sposób znaczący wpływa na wynik z działalności.

Przeprowadziliśmy weryfikację, w której koszt wykonanej diagnostyki podzieliliśmy przez liczbę sprawozdanych badań – wnioski są alarmujące! Większość uzyskanych wartości wykraczała poza koszt normatywny wykonanego badania nierzadko wartości te były wyższe o nawet 200%!

Przykłady z analiz przeprowadzonych dla naszych klientów:

1. Powiatowa przyszpitalna poradnia ortopedyczna w 2022 roku:

 • 12 tys. – wizyt w okresie.
 • 202 tys. zł - łączny koszty diagnostyki w pracowni RTG przypisany do poradni.
 • 2 935 - liczba rozliczonych badań RTG (w raporcie statystycznym).
 • 69 zł - średni koszt jednego rozliczonego RTG.
 • o 97% wyższa wartość kosztu rozliczonego badania od normatywnego kosztu 35 zł jaki przypisują podmioty do danej procedury.

2. Powiatowa przyszpitalna poradnia ginekologiczno-położnicza w 2022 roku:

 • 5,5 tys. - wizyt w okresie.
 • 13 tys. zł - łączny koszt pracowni mammografii przypisany do poradni.
 • 90 - liczba rozliczonych mammografii (w raporcie statystycznym).
 • 145 zł - średni koszt jednej rozliczonej mammografii.
 • o 262% wyższy koszt rozliczonego badania od normatywu, który szacowany jest przez podmioty na poziomie średnio 40 zł.  

Występują co najmniej trzy niewykluczające się wzajemnie przyczyny tak wysokiego kosztu pojedynczego rozliczonego badania:

 1. Poradnia zleciła wykonanie badań, jednak pacjent nie miał kolejnej konsultacji, na której można by było je rozliczyć.
 2. Pacjent wrócił z wynikami badań jednak nie zostały one rozliczone lub nie wszystkie zostały rozliczone.
 3. Wysoki koszt stały realizacji badania wynikający z niskiego obłożenia pracowni diagnostycznej.

Wystąpienie tych problemów w pierwszym przypadku może oznaczać potencjalnie 2 565 nierozliczonych RTG co daje wartość ok 260 tys. zł niewygenerowanego przychodu. W drugim przypadku mogło dojść do nierozliczenia 230 mammografii i niewygenerowania 42 tys. zł przychodu. Oczywiście liczba nierozliczonych badań i wartość niewygenerowanego przychodu mogą być niższe a wysoki koszt rozliczonego badania to skutek współistnienia problemu niskiego obłożenia pracowni – jedno jest pewne skutki dla wyniku finansowego są jednoznacznie negatywne co oznacza pilną konieczność określenia i wyeliminowania przyczyny.

Aby ograniczyć negatywne skutki nierozliczania badań rozszerzyliśmy działanie „Raportu Weryfikacji Rozliczeń AOS” o nową funkcję – weryfikację rozliczeń diagnostyki. Teraz raport oprócz dotychczasowej szczegółowej weryfikacji poprawności rozliczania świadczeń wskaże również:

 • Badania wykonane a nierozliczone na wizycie = zwiększenie wartości świadczenia.
 • Badania do rozliczenia na kolejnej wizycie, wraz z wartością świadczenia wynikającego z ich rozliczenia.
 • Nierozliczone świadczenia.
 • Rzeczywistą liczbę wykonanych badań.

Efekt zastosowania weryfikacji rozliczeń diagnostyki:

 • Ograniczenie liczby nierozliczonych badań,
 • Redukcja średniego kosztu rozliczonego badania,
 • Zwiększenie wartości przychodu,
 • Określenie przyczyn nierozliczania badań i ich trwała eliminacja,
 • Możliwość określenia poziomu obłożenia pracowni diagnostycznych.

Dotychczasowa weryfikacja rozliczenia 216 tys. wykonanych badań wskazała:

 • 61,4 tys. (28,4%) badań nierozliczonych na wizytach, które się odbyły.
 • 15,2 tys. (7%) badań nierozliczonych z powodu braku kolejnej wizyty, na której możliwe byłoby rozliczenie świadczenia.
 • 4,9 tys. (2,2%) procedur zrealizowanych na rzecz Pacjentów, którzy nie posiadali żadnego świadczenia w AOS.

Wykorzystanie weryfikacji rozliczeń diagnostyki skutecznie poprawia rentowność realizowanych świadczeń oraz docelowo pozwala na eliminacje precyzyjnie określonych przyczyny wysokiego kosztu diagnostyki.

Poniżej link, w którym omawiamy szczegóły działania Raportu Weryfikacji Rozliczeń AOS.

https://www.sga.waw.pl/oferta-dla-szpitali/rwr-aos

Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy:

tel.: 81 534 21 10,

e-mail: sga@sga.waw.pl

Oceń artykuł:
Dziękujemy za ocenę

Komentarze

300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ