Artykuły branżowe

InfoBox - monitoruj kluczowe wskaźniki efektywności pracy jednostki medycznej.
22/032023

Autor: Karolina Łyjak-Brewczak

Kluczowe wskaźniki wspierają osiąganie celów operacyjnych i strategicznych. Mają one duże znaczenie dla budowania zorientowanej na wyniki kultury organizacyjnej, gdyż stanowią źródło obiektywnej informacji zwrotnej o wykonywanej działalności. Kluczowe wskaźniki efektywności  są także narzędziem kontroli menedżerskiej, pozwalają szybko podejmować decyzje, planować i nadawać priorytety działaniom oraz reagować na pojawiające się problemy. Wspierają również procesy ciągłego doskonalenia i efektywnego wykorzystywania posiadanych przez organizację zasobów.

InfoBox umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym wielu wskaźników między innymi obłożenia, stopnia realizacji kontraktu, przyjęć/wypisów z możliwością wyświetlenia na różnych urządzeniach(telefon, PC, tablet, telewizor).

Bieżące, dynamicznie zmieniające się dane oddziałów, poradni czy SOR-u w zasięgu wzroku! Widok bądź widoki InfoBox dostosowywane są do potrzeb jednostek medycznych i prezentują wskaźniki, które chcemy bądź powinniśmy systematycznie obserwować.

Ilość widoków zależna jest od zapotrzebowania jednostki medycznej. Oferujemy możliwość obserwacji widoku dedykowanego dla całej placówki, a także oddziału czy poradni z osobna. Oferta dopasowywana jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Przejdź do widoku: InfoBox szpital demonstracyjny

Zachęcamy do testowego wdrożenia oprogramowania InfoBox w Państwa placówce.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy: tel.: 81 534 21 10, mail: sga@sga.waw.pl 

Oceń artykuł:
Dziękujemy za ocenę

Komentarze

300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ