Artykuły branżowe

Optymalizator Ryczałtu SGA – czyli jak dobrze podzielić ryczałt?
05/062023

Autor: Karolina Łyjak-Brewczak

Każdy szpital w sieci PSZ na początku oraz w trakcie roku, a także przy każdej zmianie wartości umowy zastanawia się jak najlepiej podzielić przyznany ryczałt na oddziały.

Dobry podział ryczałtu ma dwa główne cele:

1. Poziom realizacji - jak podzielić limity, aby udało się zrealizować 100% i uniknąć wysokich nadwykonań?

2. Efekt ekonomiczny - jaki podział da najlepszy wynik ekonomiczny?

Przed przystąpieniem do podziału musimy znać niezbędne do prawidłowego wykonania tego zadania wskaźniki:

·         wartości zrealizowanych świadczeń oraz liczbę pacjentów ostrych i planowych w poszczególnych zakresach umów: ryczałt, świadczenia nielimitowane i finansowane odrębnie;

·         liczbę punktów w ryczałcie;

·         średnie koszty zmienne leczenia pacjentów w poszczególnych zakresach i rodzajach przyjęć;

·         liczbę łóżek i koszty stałe oddziałów;

·         kolejkę oczekujących dla poszczególnych oddziałów w naszym szpitalu.

Wszystkie wymienione wyżej wskaźniki przygotowujemy dla swoich klientów.

SGA oferuje także program Optymalizator Ryczałtu - narzędzie do symulowania zmian w podziale ryczałtu między poszczególne jednostki i obserowowania wyników. W tym: % wykonania ryczałtu, efektu finansowego wprowadzanych zmian, obłożenie łóżek na poszczególnych oddziałach.

Program prezentuje również liczbę pacjentów koniecznych do realizacji wyznaczonych limitów w każdym z zakresów i wynikające z tego obłożenie. Ułatwia to ocenę możliwości realizacji szefom oddziałów zarówno pod kątem obciążenia oddziału jak i wielkości kolejki oczekujących.

Optymalizator Ryczałtu prognozuje % wykonania ryczałtu na koniec roku i wynikający z tego wynik finansowy, koszty, przychody, obłożenie łóżek, etc. Pozwala w dowolnym momencie, na symulację zmian dalszego wykonania ryczałtu na poszczególnych oddziałach na zasadzie „co by było, gdyby…?” i obserowania efektu takich symulacji.  Szpital dostaje gotowe narzędzie i dane do optymalizacji swojej działalności na pozostałą część roku.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji: tel: 81 458 33 10, mail: sga@sga.waw.pl 

Oceń artykuł:
Dziękujemy za ocenę

Komentarze

Pozostałe wpisy
300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ