Artykuły branżowe

Kolejka oczekujących. Ilu ludzi czeka na usługi medyczne?
10/082018

Autor: Marek Wesołowski

Na operację zaćmy czeka prawie 0,5 mln pacjentów. Na protezę biodra ok. 100 tys.

Na protezę kolana blisko 120 tys. osób. Na fizjoterapię ponad 1 mln osób itd…

Ilu pacjentów czeka w sumie?

Łącznie zapisanych w kolejkach jest 5,9 mln mieszkańców, to 6,5% wszystkich mieszkańców.

Średnio czekają oni 284 dni.

Całkowity czas ich oczekiwania to 1,6 miliarda osobodni! To nie pomyłka! – 1,6 mld osobodni!!

Nie wiem, czy zaglądali kiedyś Państwo na stronę NFZ Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne, gdzie prezentowane są bieżące dane o liczbie osób oczekujących i przewidywanym czasie oczekiwania: http://kolejki.nfz.gov.pl/

Strona pokazuje kolejki w poszczególnych placówkach ochrony zdrowia. Natomiast nie ma nigdzie sumy dla Polski i dla poszczególnych województw.

Przeanalizowaliśmy poszczególne kolejki

Proszę wpisać w swoją komórkę lub kliknąć adres: sga.waw.pl/kolejka, żeby zobaczyć szczegółowe dane kilku popularnych kolejek oczekujących (endoprotezy, zaćma, rezonans itp.). Żeby wybrać kolejkę, proszę kliknąć w 3 kreseczki w prawym górnym rogu strony.

Prezentujemy liczbę oczekujących, czas oczekiwania i całkowity koszt obsłużenia wszystkich czekających w kolejce. Poniżej pokazujemy rozbicie na przypadki pilne i planowe. Jeszcze niżej pokazujemy na wykresach zmiany liczby oczekujących i czasu oczekiwania, mierzone codziennie od stycznie 2018. Wreszcie prezentujemy szczegółowe dane dla poszczególnych województw.

Okazuje się, że wykresy nie zmieniają się w czasie. Oznacza to, że tyle samo nowych osób się zapisuje, ile placówki medyczne obsługują. Czyli kolejka ani nie wzrasta, ani nie malej. Mówiąc kolokwialnie „na bieżąco się wyrabiamy”, a kolejka „wisi” z poprzedniego okresu.

To bardzo ciekawa sytuacja, bo daje szansę na likwidację kolejki, jeśli NFZ jednorazowo zapłaci za leczenie tych już oczekujących w kolejce. Na przykład na zaćmy trzeba przeznaczyć ok. 1,2 mld zł, a na protezy biodra 1,4 mld zł. Oczywiście, że zapisze się kilka dodatkowych osób, ale to nie zmieni sytuacji. Po wydaniu tych kwot problem kolejek do zaćmy i do endoprotez biodra będzie zamknięty.

Dane na naszej stronie sga.waw.pl/kolejka aktualizujemy codziennie. Więc jak tylko coś drgnie, od razu będą to Państwo widzieli.

Oczywiście prowadzimy również bardziej szczegółowe analizy geograficzne.

Widać różnice między regionami i poszczególnymi ośrodkami.

Część danych wydaje się mało wiarygodna, ale nie ma w Polsce innego źródła niż dane NFZ. Tu warto zastanowić się, jakie działania przedsięwziąć dla poprawy precyzji danych. Warto też oszacować, ile wynosi błąd.

Ogólne wrażenie jest takie, że w rzeczywistości kolejki są krótsze, bo część osób nie zgłasza się. Niektóre szacunki mówią nawet o 20% „martwych dusz” w kolejkach. Nawet jeśli to prawda, to nie zmienia to tragicznego obrazu.

Po odjęciu 20% okaże się, że kolejki liczą wciąż 4,7 mln pacjentów, a ich łączny czas oczekiwania to nadal 1,3 miliarda osobodni!!! Jeśli tylko 10% tych dni stanowią zwolnienia lekarskie, to tracimy ok. 4% dni pracy w roku. Przekładając na PKB: tracimy rocznie ok. 100 mld zł na oczekiwanie w kolejce do lekarza, a roczny budżet NFZ to mniej niż 90 mld zł.

Liczby nie są precyzyjne i możemy się mylić o „głupie” 10 mld zł w jedną lub druga stronę. Nic to nie zmienia, bo „samo” nic się nie zmienia. Pytanie, czy my mamy ochotę coś zmienić?

Szczegółowe dane wszystkich kolejek

Poniżej dane dla pozostałych kolejek. Wyłączyliśmy kolejki, w których w skali kraju czeka mniej niż 100 osób, i te, gdzie średni czasu pobytu nie przekracza 60 dni.

Całość podzieliliśmy na 3 tabele: przyjęcie na oddział o określonej specjalności, wizyta w poradni specjalistycznej, nazwana usługa medyczna.


 

Oddziały specjalistyczne

Nazwa świadczenia Łączna liczba oczekujących Średni czas oczekiwania Sumaryczna liczba osobodni oczekiwania
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY 232 025 907 210497343
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ 159 525 401 64 001 215
ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY 108 844 261 28 432 138
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY 65 996 127 8 385 146
ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY 35 221 311 10 951 847
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 26 148 493 12 879 366
ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU 21 631 1 226 26 520 839
ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ 18 847 623 11 736 034
ODDZIAŁ UROLOGICZNY 17 771 77 1 370 394
ODDZIAŁ OTORYNOLARYNGOLOGICZNY DLA DZIECI 15 865 209 3 317 577
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY 14 906 414 6 167 812
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY 14 683 344 5 053 214
ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY 14 577 101 1 465 540
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY DLA DZIECI 13 779 253 3 490 403
ODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ 10 670 138 1 468 926
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 9 603 68 649 156
ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 8 772 115 1 006 201
ODDZIAŁ REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ 8 260 684 5 646 292
       
       
       
       
       

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

5 799

131

760 797

ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH

5 435

424

2 306 785

ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC

5 354

145

773 928

ODDZIAŁ CHIRURGII PLASTYCZNEJ

5 350

234

1 250 378

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA DZIECI

4 643

137

635 908

ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY

4 425

122

541 283

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY

3 788

132

498 261

ODDZIAŁ AUDIOLOGICZNO-FONIATRYCZNY

3 443

158

543 819

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY DLA DZIECI

3 401

154

525 248

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

3 220

65

208 410

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI

3 212

470

1 509 513

ODDZIAŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

3 024

85

258 435

ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

2 655

147

390 380

ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY

2 512

222

557 345

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY DLA DZIECI

2 489

137

340 265

ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

2 204

93

205 130

ODDZIAŁ REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ DLA DZIECI

2 084

127

265 385

ODDZIAŁ GERIATRYCZNY

1 972

96

188 803

ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA DLA DZIECI

1 696

231

391 736

ZAKŁAD/ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY

1 623

268

434 809

ODDZIAŁ DIABETOLOGICZNY

1 584

160

253 147

ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY DLA DZIECI

1 358

96

130 848

ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC DLA DZIECI

1 225

67

82 312

ODDZIAŁ ALERGOLOGICZNY

1 138

230

261 924

ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ DLA DZIECI

1 101

105

115 717

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)

1 070

90

95 926

ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY

1 036

73

76 145

ODDZIAŁ WIELOPROFILOWY ZABIEGOWY DLA DZIECI

1 029

159

163 272

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY)

1 020

70

71 652

ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGICZNY DLA DZIECI

937

78

72 709

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY DLA DZIECI

870

92

79 802

ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH

833

93

77 076

ODDZIAŁ TRANSPLANTOLOGICZNY

719

85

61 257

ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY DLA DZIECI

655

71

46 593

ODDZIAŁ PARAPLEGII I TETRAPLEGII

637

1 176

749 317

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY (OGÓLNY) DLA DZIECI

637

112

71 634

ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY

594

108

63 933

ODDZIAŁ ANGIOLOGICZNY

577

194

111 916

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY DLA DZIECI

513

616

315 959

ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY DLA DZIECI

501

70

35 316

ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ

400

163

65 287

ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY DLA DZIECI

383

101

38 782

ODDZIAŁ LECZENIA OPARZEŃ

355

323

114 752

ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY

329

136

44 812

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE

326

184

60 023

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY

264

159

42 074

ODDZIAŁ CHORÓB METABOLICZNYCH

185

88

16 253

ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY DLA DZIECI

177

76

13 418

ODDZIAŁ DZIENNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM

143

86

12 280

ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DZIECI

142

91

12 893

ODDZIAŁ UROLOGICZNY DLA DZIECI

120

134

16 123

ZAKŁAD/ODDZIAŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY PSYCHIATRYCZNY

107

208

22 259

 


 


 

Poradnie specjalistyczne

Nazwa świadczenia

Łączna liczba oczekujących

Średni czas oczekiwania

Sumaryczna liczba osobodni oczekiwania

PORADNIA OKULISTYCZNA

285 352

143

40 815 037

PORADNIA NEUROLOGICZNA

145 767

92

13 477 875

PORADNIA STOMATOLOGICZNA

114 667

90

10 361 544

PORADNIA REHABILITACYJNA

113 752

118

13 376 604

PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA

87 746

80

7 062 680

PORADNIA UROLOGICZNA

64 186

117

7 482 082

PORADNIA ALERGOLOGICZNA

56 644

101

5 710 941

PORADNIA ORTODONTYCZNA

55 458

423

23 481 023

PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA

54 280

61

3 290 382

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

45 362

142

6 462 201

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

38 910

117

4 535 798

PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA

32 444

223

7 238 407

PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ

31 350

208

6 510 205

PORADNIA CHORÓB NACZYŃ

31 073

210

6 532 413

PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

28 030

84

2 343 947

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

27 290

90

2 465 334

PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI

22 648

115

2 595 032

PORADNIA CHORÓB PŁUC

22 101

114

2 529 659

PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

21 837

203

4 437 348

PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI

19 479

107

2 079 519

PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI

18 168

111

2 022 625

PORADNIA HEMATOLOGICZNA

17 734

151

2 681 200

PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

17 527

103

1 807 975

PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

14 585

359

5 233 546

PORADNIA AUDIOLOGICZNA

14 006

142

1 993 195

PORADNIA GENETYCZNA

13 443

220

2 962 216

PORADNIA NEFROLOGICZNA

13 357

149

1 996 362

PORADNIA OSTEOPOROZY

12 348

197

2 431 354

PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI

9 080

75

684 445

PORADNIA HEPATOLOGICZNA

8 291

224

1 861 300

PORADNIA WAD POSTAWY

8 219

108

889 906

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI

8 162

141

1 154 505

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

7 713

106

817 509

PORADNIA LECZENIA BÓLU

6 643

113

753 095

PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ

5 277

181

953 285

PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI

5 064

108

544 601

PORADNIA PROKTOLOGICZNA

4 881

87

425 735

PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI

4 844

115

559 391

PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH

4 269

114

487 234

PORADNIA IMMUNOLOGICZNA

4 096

151

619 320

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

4 089

604

2 469 875

PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM  DZIECIĘCYM

3 960

366

1 448 083

PORADNIA ORTODONTYCZNA DLA DZIECI

3 328

364

1 212 874

PORADNIA FONIATRYCZNA

3 252

103

334 270

PORADNIA LOGOPEDYCZNA

2 923

112

327 534

PORADNIA LECZENIA ZEZA

2 710

148

401 386

PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

2 694

66

179 149

PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ

2 640

78

205 093

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

2 347

215

504 556

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY

2 255

549

1 238 164

PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI

2 114

76

161 041

PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI

2 037

103

209 911

PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI

1 977

122

241 039

PORADNIA AUDIOLOGICZNA DLA DZIECI

1 598

131

208 923

PORADNIA PERIODONTOLOGICZNA ORAZ CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH PRZYZĘBIA

1 593

107

170 079

PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI

1 511

63

95 046

PORADNIA GERIATRYCZNA

1 393

85

118 879

PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI

1 384

184

255 134

PORADNIA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH

1 191

138

164 631

PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI

1 191

83

99 059

PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI

1 026

73

74 455

PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI

1 014

109

110 909

PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM

963

192

184 698

PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI

739

146

108 010

PORADNIA GENETYCZNA DLA DZIECI

732

347

254 187

PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA

719

134

96 170

PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA

684

216

147 882

PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH DLA DZIECI

628

202

127 058

PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI

596

98

58 418

PORADNIA PEDIATRYCZNA SZCZEPIEŃ DLA DZIECI Z GRUP WYSOKIEGO RYZYKA

592

85

50 299

PORADNIA NOWOTWORÓW KRWI

513

239

122 499

PORADNIA DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI

491

80

39 189

PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI

391

95

37 263

PORADNIA ŻYWIENIOWA

356

143

51 029

PORADNIA ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ

305

346

105 600

PORADNIA LECZENIA ZEZA DLA DZIECI

237

166

39 445

PORADNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ

217

87

18 810

PORADNIA FONIATRYCZNA DLA DZIECI

202

82

16 544


 

Procedury medyczne

Nazwa świadczenia

Łączna liczba oczekujących

Średni czas oczekiwania

Sumaryczna liczba osobodni oczekiwania

DZIAŁ (PRACOWNIA) FIZJOTERAPII

1 092 419

157

171 658 430

ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)

445 111

644

286 517 604

ŚWIADCZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

323 064

150

48 381 543

LECZENIE PROTETYCZNE

203 102

589

119 708 010

ŚWIADCZENIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

161 006

73

11 767 771

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII

151 528

172

26 023 901

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

121 496

92

11 212 139

ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO

118 001

1 024

120 791 794

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII

115 798

316

36 632 300

PRACOWNIA ENDOSKOPII

112 409

95

10 626 904

ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO

101 069

903

91 287 662

ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ

93 879

306

28 747 774

LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM

72 629

583

42 361 251

KORONAROGRAFIA

14 679

98

1 439 195

ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI

12 201

100

1 214 626

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

11 187

712

7 967 352

BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ

8 927

87

779 386

ZESPÓŁ REHABILITACJI DOMOWEJ

7 071

113

800 938

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII

6 937

68

472 686

ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)

4 849

192

932 140

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ

4 697

524

2 459 299

DZIAŁ (PRACOWNIA) FIZYKOTERAPII

3 597

133

479 990

BADANIA GENETYCZNE

2 769

147

407 255

WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA

1 805

583

1 051 451

DZIAŁ (PRACOWNIA) FIZJOTERAPII DLA DZIECI

1 804

102

184 395

IMPLEMENTACJA, ZAŁOŻENIE, UMIEJSCOWIENIE LUB PRZEMIESZCZENIE WEWNĄTRZCZASZKOWEGO NEUROSTYMULATORA MÓZGU

1 372

478

656 016

OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM

1 356

102

138 601

ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

1 295

146

189 155

ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ

1 165

175

203 525

WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA DWUJAMOWEGO

1 092

72

78 618

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)

852

72

61 138

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO

805

131

105 608

WSZCZEPIENIE ALBO WYMIANA ROZRUSZNIKA JEDNOJAMOWEGO

514

64

32 749

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B

280

247

69 038

LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM

274

119

32 519

PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA

191

79

15 181

LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM

147

168

24 658

LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)

135

99

13 420

 

Ciekawe, jak podobne zestawienia będą wyglądały za rok.

 

 

Oceń artykuł:
Dziękujemy za ocenę

Komentarze

300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ