Artykuły branżowe

Kto straci ryczałt w 2019?
05/112018

Autor: Mateusz Wesołowski

Ponad połowa szpitali w Polsce może nie zrealizować ryczałtu na koniec II półrocza 2018.

Szykowana jest ustawa, która pozwoli uratować ryczałty większości szpitali.

Nawet w przypadku wejścia w życie ustawy co piąty szpital zagrożony jest redukcją ryczałtu.

Wiele szpitali w Polsce zagrożonych jest niezrealizowaniem 98% ryczałtu na koniec II półrocza 2018 r. Spowodowałoby to dla tych jednostek permanentną redukcję ryczałtu w roku 2019 i na kolejne lata. Tylko nieliczne szpitale mają niewielkie nadwykonania.

Z prognoz, wykonanych przez naszą firmę na koniec września, 98%1 ryczałtu może zostać niewykonane w drugim kwartale przez, licząc konserwatywnie, 54% szpitali.

W przypadku niektórych województw, o ile sytuacja nie ulegnie zmianie, lokalny NFZ w połowie lutego 2019 r. (ostateczny termin dosyłania korekt za II półrocze 2018 r.) dysponował będzie znaczącymi funduszami pochodzącymi z redukcji ryczałtów.

Sytuacja ta będzie problemem dla szpitali, które kontraktu nie wykonają…, ale te, które będą miały nadwykonania mogą odbijać szampana2.

Dnia 10 października na stronie rządowego centrum legislacji3 pojawił się projekt ustawy zmieniający warunki wyliczania ryczałtu na rok 20194. Projekt ten, tego samego dnia został przekazany do konsultacji publicznych. Obecnie znajduje się na poziome Rady ministrów. Dalej zostanie on przekazany do Sejmu.

Artykuł 12 projektu brzmi: "Przy ustalaniu ryczałtu systemu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 136c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, na okres rozliczeniowy 2019 r. przyjmuje się, że poprzednim okresem rozliczeniowym w rozumieniu art. 136c ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 1 tej ustawy, są dwa okresy rozliczeniowe 2018 r. łącznie."

Oznacza to, że do wyliczenia ryczałtu za 2019 r. wzięta zostanie suma świadczeń z I półrocza 2018 r., w którym większość szpitali odnotowała „nadwykonania” oraz z II półrocza 2018 r.

Pozwoli to uratować większość jednostek przed obniżką ryczałtu. Jakkolwiek, nawet w przypadku wejścia w życie tej ustawy estymujemy, że co piąty szpital może odnotować redukcję ryczałtu.

Co to oznacza dla szpitali?

Dla tych, którzy ryczałtu nie wykonują w II półroczu – nadwykonania z pierwszego półrocza pomogą zabezpieczyć ryczałt, ale wiele jednostek jest nadal zagrożonych.

Dla tych, których suma świadczeń z całego roku 2018 przekroczy ryczałt, istnieje znacząca szansa powiększenia ryczałtu w roku 2019 i w kolejnych latach. Jakkolwiek planowana ustawa pomniejszy liczbę pieniędzy do rozdysponowania na 2019 r.

 


1 Konieczne jest wykonanie minimum 98% ryczałtu, aby ryczałt na kolejny okres nie został obniżony.

2 W przypadku „nadwykonań” nasz ryczałt może zostać powiększony na kolejny okres o tą część „niedowykonań” w województwie jaką stanowi nasz udział w „nadwykonaniach” województwa.

3 Projekt ten można przeczytać i dalsze jego losy śledzić na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316860/katalog/12540219#12540219

4 Według obecnych zasad ryczał liczony powinien być z ostatniego poprzedniego okresu.

Oceń artykuł:
Dziękujemy za ocenę

Komentarze

300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ