Artykuły branżowe

Pakiet onkologiczny na gruzach pakietu psychiatrycznego
06/012015

Autor: Marek Wesołowski

Pakiet onkologiczny na gruzach pakietu psychiatrycznego

Szanowni Państwo,

Wszyscy oczekują teraz dyskusji o pakiecie onkologicznym i prognoz, co do jego powodzenia lub porażki. Ministerstwo Zdrowia z jednej, a lekarze z drugiej strony sporu, próbują rozwiązać problemy tej nowej inicjatywy. Ministerstwo Zdrowia idzie w zaparte ignorując wskazane braki organizacyjne i finansowe. Lekarze nie mając odpowiedniej siły w tym sporze albo niechętnie zgadzają się na „nieznane”, albo w emocjonalnych protestach walczą z Goliatem.

Moja opinia o pakiecie wynika z rachunku ekonomicznego i jest negatywna. Problemem polskiej onkologii jest brak pieniędzy, a nie późna wykrywalność. A dodatkowych pieniędzy na leczenie nie ma. I tu się kończy moje rozumowanie.

Chciałem Państwa zachęcić do zapoznania się i zastanowienia nad inną cenną inicjatywą zdrowotną naszego rządu. Warto zobaczyć, co zaplanowano, co zrobiono, i jak reagowano na zmieniającą się rzeczywistość.

Czy znają Państwo założenia i realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP). Ja przyznam się szczerze, jeszcze kilka dni temu, nie znałem. Ale nadrobiłem zaległości i zgłębiłem zagadnienie. Program ma wysoką istotność społeczną, a w świetle ostatnich poczynań Ministerstwa Zdrowia, wydaje się ona jeszcze rosnąć.

Odrobina wprowadzenia.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego(1) wszedł w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku. Dokument został podpisany przez premiera Donalda Tuska i „żyrowany” przez ówczesną minister zdrowia Ewę Kopacz, a następnie przez ministra Bartosza Arłukowicza.

W dokumencie wyznaczono 3 główne cele związane z działaniami na rzecz ochrony i promocji zdrowia psychicznego oraz reorganizacji i finansowania opieki psychiatrycznej.

Program przewidywał stopniowe wydanie na ten cel blisko 1,3 mld zł w ciągu 5 lat (od 2011 do 2015 roku). Wyznaczono szczegółowe zadania dla wszystkich uczestników i precyzyjnie określono wskaźniki realizacji. Twardo zaznaczono, że postęp w realizacji programu będzie oceniany corocznym raportem.

Pierwszy raport(2) oceniający działania w roku 2011 dotarł do publicznej wiadomości już (!) w 2013 i był druzgocący. Przeważającej liczby zadań nie wykonano, a wręcz nie rozpoczęto. W większości przypadków wytłumaczeniem był brak środków finansowych.

Na rok 2011 zaplanowano w programie wydatkowanie 90 mln zł. To w skali kraju minimalna kwota. Jednak rząd nie był w stanie zorganizować środków na następne 12 miesięcy po uchwaleniu własnego rozporządzenia. To wydarzenie dużo mówi o zdolnościach do planowania i przewidywania.

Raport za rok 2011 przygotowano rzetelnie i niestety pokazywał całkowitą porażkę. W kolejnych latach minister zdrowia odpowiedzialny za przygotowywanie informacji o realizacji programu nie popełniał już takich błędów. Raporty (3,4) zdecydowanie skrócono i usunięto z nich merytoryczną treść lub tak rozmyto dane, żeby nikt się nie przyczepił.

Uwagi i alarmy podnoszone przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne(5, 6, 7) zlekceważono podobnie jak raport Rzecznika Praw Obywatelskich(8).

Proszę Państwa, Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego nie jest realizowany, choć jest potrzebny i prawo tego wymaga. Dla zachowania pozorów utrzymuje się ”wydmuszkę” w postaci raportów i sprawozdań, próbując zasłonić zasadniczy fakt, że cele programu nie są realizowane i chorzy nie otrzymują zaplanowanej pomocy.

W programie tym, za którym stał cały rząd, w tym Ministerstwo Zdrowia, chodziło o celowe zagospodarowywanie niecałych 250 mln zł na rok. Wszystko „poległo”.

Teraz mamy nową inicjatywę o nazwie Pakiet Onkologiczny, w którym wartość rocznych wydatków nie jest znana, ale zdecydowanie przekracza 1 mld zł.

Może jednak wróćmy do realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Widzę sporo potrzebujących.

Życząc zdrowia i pomyślności w Nowym Roku

Marek Wesołowski

_____________________

1. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0009/5778/npoz_zdrpub_03112011.pdf

2. Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2011 roku (opublikowane w 2013!)

http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/infoorealiznpozp_20130204.pdf

3. Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2012 roku (opublikowany 2014)

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/B8107E8F9AB94B64C1257CB700339155/%24File/2303.pdf

4. Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2013 roku (opublikowany 2014)

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/21AD04044569B90DC1257D7F00507A60/%24File/2850.pdf

5. Informacja nt. zadań NPOZP realizowanych przez urzędy centralne w latach 2011-2012

Dla Polskiego Towarzystwa Psychiatrii opracowała Wanda Langiewicz z Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii

http://static2.medforum.pl/upload/file/klienci/ptp/npozp/braki_w_realizacji_NPOZP2014.pdf

6. Uwagi do informacji Ministra Zdrowia nt. wdrożenia NPOZP w 2013

List Prof. Andrzeja Rajewskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego do Ministra Bartosza Arłukowicza

http://static2.medforum.pl/upload/file/klienci/ptp/zg/pismo_mz_npozp_20140805.pdf

7. List Otwarty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z dnia 20.08.2014 w sprawie zapaści psychiatrii w Polsce

http://static2.medforum.pl/upload/file/klienci/ptp/npozp/List%20otwarty%20sytuacja%20psychiatrii%202014%2008.pdf

8. OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, maj 2014

http://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Ochrona_zdrowia_psychicznego.pdf

Oceń artykuł:
Dziękujemy za ocenę

Komentarze

300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ