Artykuły branżowe

Dodatkowe pieniądze dla Szpitala – SGA pomoże je uzyskać.
05/102022

Autor: Patryk Zatorski

Dla Szpitali sieciowych, które pomimo wzrostu cen za pkt, mającego zagwarantować pokrycie kosztów podniesienia płacy minimalnej w ochronie zdrowia, nie osiągnęły podwyższenia globalnej wartości umów co najmniej o 16%., NFZ przewidział mechanizm wsparcia finansowego.

Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 120/2022/DEF z dnia 23 września 2022 r. wprowadzono współczynnik korygujący, wyrażony kwotowo, wypłacany co miesiąc od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Współczynnik ten w istocie będzie kolejnym zakresem umowy, którego wartość w okresie wrzesień – grudzień 2022 r. ma odpowiadać różnicy wartości umów szpitala za okres lipiec – grudzień 2022 r.* pomiędzy stanem z 30.06.2022 r., sprzed wdrożenia podwyżek cen za pkt, ale z kwotą zwiększenia limitów o 16%, a stanem z 30.09.2022 r. uwzględniającym wzrost cen za pkt. Miesięczna wartość współczynnika ma odpowiadać 1/6 kwoty obliczonej w ww. sposób.

Powyższe oznacza, że Szpitale, których wartość umów w ostatnim czasie nie wzrosła o 16% otrzymają w okresie wrzesień 2022 r. – czerwiec 2023 r. kwotę, która taki wzrost przekroczy ponieważ 1/6 zwiększenia, obliczonego w opisany sposób wypłacana będzie łącznie przez 9 miesięcy.

Przy czym NFZ dopilnuje by w pierwszym półroczu 2023 r. wzrost miesięcznej wartości umów nie przekroczył zakładanych w pierwotnym wyliczeniu 16% ponieważ kwota współczynnika w 2023 r., ustalona na podstawie danych z 2022 r. zostanie pomniejszona dokładnie o wartość wzrostu umów, wynikającą m.in. ze zmiany taryf świadczeń od 30 września 2022 r.

Miesięczna wartość współczynnika w pierwszej połowie 2023 r. wyrażać będzie się więc w mniejszej kwocie niż w trzecim kwartale 2022 r.

Jednak by beneficjenci, opisanej instytucji pomocowej mogli wykorzystać dodatkowe pieniądze bez ryzyka konieczności  ich zwrotu, zgodnie z uzasadnieniem do zarządzenia nr 120/2022/DEF do 1 grudnia 2022 r. powinni przeprowadzić cyt.:

„analizę sytuacji ekonomicznej, organizacyjnej i kadrowej podmiotu leczniczego, celem określenia obszarów problematycznych i obarczonych ryzykiem. Uzyskane wnioski powinny pozwolić na wskazanie działań i strategii dalszego funkcjonowania w celu optymalizacji działalności podmiotu leczniczego i osiągnięcia oczekiwanych wyników finansowych.”

Czasu na wykonanie kompleksowego raportu pozostało jednak niewiele i bez posłużenia się odpowiednią metodologią zebrania, przetworzenia, a następnie oceny danych samodzielne zrealizowanie wymogów Płatnika może być trudne, o ile nie niemożliwe do wykonania.

Oferujemy Państwu sprawne i szybkie przeprowadzenie analizy spełniającej wymogi NFZ, pozwalającej wykryć źle funkcjonujące obszary organizacji pracy podmiotu leczniczego z precyzyjnym określeniem działań sanacyjnych i wskazaniem ich skutków.

Dysponujemy doświadczeniem oraz zaawansowanymi narzędziami, które pozwalają naszym analitykom ocenić pracę poszczególnych jednostek szpitala w aspektach takich jak m.in: wynik finansowy, koszty działalności, realizacja kontraktów z NFZ, obłożenie, jakość i kompletność rozliczeń, efektywność czasu pracy personelu medycznego, czas pobytu pacjenta itd.  

W trafnym sformułowaniu rekomendacji pomaga nam porównanie ww. parametrów do innych podmiotów. W zależności od analizowanej  jednostki dysponujemy bazą porównawczą od kilku placówek w niszowych specjalnościach do ok. stu w najczęściej realizowanych, a porównanie poziomem szczegółowości sięga pojedynczych diagnoz i procedur.

Nasz raport nie tylko pozwoli spełnić wymogi NFZ dotyczące wypłaty współczynnika, ale stanie się realnym środkiem do poprawy wyniku finansowego szpitala.

Poniżej link, w którym omawiamy szczegóły jednego z naszych raportów.

https://www.sga.waw.pl/artykuly-branzowe/sps-symulator-pracy-szpitala

Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy: tel.: 81 534 21 10, mail: sga@sga.waw.pl

*W zarządzeniu wymieniono typy umów, które NFZ uwzględnił przy porównaniu z wyłączeniem zakresów dedykowanych rozliczaniu leków w chemioterapii, programach lekowych oraz w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Oceń artykuł:
Dziękujemy za ocenę

Komentarze

300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ