Artykuły branżowe

Czym zajmuje się firma SGA?
19/012018

Autor: Marek Wesołowski

SGA zajmuje się analizą efektywności pracy szpitali. Badamy, jak efektywnie szpital ”produkuje” zdrowie. Przez nasze analizy próbujemy pomóc szpitalom w poprawie i doskonaleniu osiąganych wyników.

Nasze działania skupiają się na podstawowych zadaniach szpitala, czyli na leczeniu pacjentów. Próbujemy zrozumieć, jak efektywny jest proces leczniczy w trzech wymiarach: medycznym, organizacyjnym, finansowym. I wskazać potencjalne obszary do poprawy i doskonalenia.

W analizach oceniamy poszczególne przypadki. Porównujemy osiągane wyniki z wynikami innych szpitali. Żeby nie porównywać „gruszek z jabłkami”, zestawiamy ze sobą poszczególne terapie. Porównujemy, nie działalność całego oddziału chirurgii ogólnej do innych oddziałów chirurgii ogólnej, ale np. przypadki laparoskopowej cholecystektomii z takimi samymi przypadkami w innych szpitalach.

W efekcie potrafimy wskazać, jakie przypadki medyczne szpital wykonuje świetnie, jakie typowo, a  które powinny być przedmiotem uwagi i poprawy. Pokazujemy efekty finansowe w porównaniu z innymi i prezentujemy efektywności wykorzystania potencjału oddziału na tle innych oddziałów
o tej samej specjalności.

W teorii zarządzania nasza działalność polega na kalkulacji wskaźników, prezentacji benchmarków i wspomaganiu zarządzania opartego na benchmarkingu.

Co to jest benchmark?

Benchmark to angielska nazwa wartości referencyjnej, wzorcowej dla wybranego wskaźnika efektywności.

Benchmark to wartość wskaźnika, do której porównujemy nasze wyniki. W skokach narciarskich będzie to odległość, w szpitalnictwie długość pobytu, śmiertelność itp.

Benchmarku używamy, żeby zrozumieć, gdzie dzisiaj jesteśmy (jaką mamy pozycję konkurencyjną)
i jak daleko nam do celu. Zazwyczaj chcemy „gonić” lepszych.

Wybierając benchmark, trzeba zastanowić się nad dwoma aspektami: co jest dla mnie istotne i jaką wartość chcę osiągnąć. Czy istotnym wskaźnikiem jest średni czas pobytu pacjenta, czy raczej skupię się na satysfakcji pacjenta? Jeśli czas pobytu jest istotny, to jaka jego wartość jest moim celem (benchmarkiem)? Czy mój czas pobytu ma być zgodny ze średnią dla kraju, czy mam się ścigać o pierwsze miejsce, a może mam osiągnąć wynik, który sam wyznaczyłem jako cel.

W efekcie powinniśmy wyznaczyć sobie zestaw benchmarków z określonymi wartościami.

Dlaczego zestaw, a nie jeden benchmark? – Dlatego, że, ochrona zdrowia jest zbyt złożona,
żeby oceniać ją jednym wskaźnikiem. Czas pobytu wydaje się istotnym wskaźnikiem,
ale po drugiej stronie mamy powikłania, zgony, rehospitalizacje. „Śrubowanie” jednego wskaźnika, bez  oglądania się na pozostałe, może przynieść odwrotne efekty. Dlatego ważne jest odpowiednie dobranie wskaźników naszej działalności i ich benchmarków.

A czym jest benchmarking?

To metoda zarządzania, polegająca na wprowadzaniu zmian w działalności przedsiębiorstwa/szpitala przez porównywanie wyników osiąganych przez lepszych od nas. Porównanie do „best in class”.

Pierwszy etap to identyfikacja, kto jest lepszy od nas. Żeby to wiedzieć, stosujemy wskaźniki efektywności. Ci, którzy mają wskaźniki lepsze od nas, są naszym wzorem, a ich wskaźniki są  przyjmowane za benchmark, z którym się porównujemy.

Drugim etapem jest analiza różnic w działalności, które powodują, że nasze wyniki są gorsze. Te różnice wskazują nam również, co powinniśmy zmienić dla poprawy wyników. Wreszcie, po wprowadzeniu zmian na wzór lepszych od nas, monitorujemy, czy osiągnęliśmy podobne efekty.

Analiza różnic i ich niwelowanie jest esencją benchmarkingu. Cele zmian w naszej organizacji wyznaczają porównania z innymi, a miarą sukcesu jest osiąganie porównywalnych wyników
(nasze wyniki zgodne z benchmarkami).

Żeby bezpiecznie stosować benchmarking, potrzebna jest duża wiedza o działalności innych szpitali, bo to one stanowią bazę porównań dla  naszego szpitala.

Wiarygodna baza porównawcza jest krytyczna dla benchmarkingu. Wiarygodność opiera się na dwóch aspektach: wielkości bazy porównawczej i zaawansowanych algorytmach kalkulacji wskaźników i benchmarków.

Nasza baza porównawcza to dane z ponad 100 szpitali. W większości dużych lub bardzo dużych jednostek. Rocznie analizujemy 2 mln hospitalizacji. Kalkulujemy koszty leczenia i szereg wskaźników jakościowych dla każdej terapii (blisko 30 000 różnych postępowań medycznych). Stały dopływ danych pozwala na bieżące aktualizacje benchmarków.

Algorytmy kalkulacji naszych wskaźników to efekt 10 lat doskonalenia i wyłapywania niuansów, które fałszowały obraz działalności szpitala. Dzisiaj możemy powiedzieć, że precyzyjnie algorytmy kilkuset wskaźników i benchmarków przybliżają rzeczywistość z dokładnością pozwalającą na bezpiecznie podejmowanie decyzji zarządczych.

Jak szpital skorzysta na usługach SGA?

Korzyści są wielowymiarowe. Zaczynając od najbardziej aktualnych, czyli kalkulowania i monitorowania budżetu, aby idealnie wpasować się w przydzielony ryczałt.

Weryfikujemy rozliczenia z NFZ, podpowiadając, co jeszcze można by rozliczyć, co rozliczyli inni.

Kalkulujemy koszty leczenia każdego pacjenta, wskazując na możliwe oszczędności i konieczne inwestycje.

Analizujemy i rozmawiamy z lekarzami o efektywności poszczególnych terapii i możliwości doskonalenia.

Analizujemy i wskazujemy możliwości lepszego wykorzystania istniejących zasobów i podniesienia efektywności potencjału szpitala.

Monitorujemy rozliczenia z NFZ.

Nasza działalności polega na bieżącej współpracy ze szpitalem w zakresie analizy danych
i ich wykorzystania w skutecznym zarządzaniu szpitalem.

Porównanie z wynikami innych szpitali działa według przysłowia „podróże kształcą”.

Zabieramy szpital w wirtualną podróż do innych szpitali.

To bardzo ciekawa i pouczająca podróż. Zapraszamy!

Oceń artykuł:
Dziękujemy za ocenę

Komentarze

Pozostałe wpisy
300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ