Artykuły branżowe

Mapy migracyjne
20/112023

Autor: Karolina Łyjak-Brewczak

Migracje pacjentów, którym udzielono świadczenie w ramach leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, weryfikujemy za pomocą naszej mapy migracji. 

Zestawienie obejmuje informacje o liczbie pacjentów, którzy byli hospitalizowani lub leczeni ambulatoryjnie w innym województwie lub powiecie, niż miejsce zamieszkania pacjenta. Dane zostały przedstawione w podziale na województwa, powiaty, grupy wieku, płci, zakresu udzielonych świadczeń oraz grupy rozpoznań. Nasza mapa zawiera dane demograficzne i epidemiologiczne, dane dotyczące realizowanych świadczeń.

Mapa migracyjna pozwoli znaleźć odpowiedź na pytanie z jakimi diagnozami lub procedurami pacjenci opuszczają nasz powiat i podejmują leczenie w innym obszarze województwa.

Co ważne widzimy również odwrotną sytuację, z jakimi diagnozami oraz z jakich powiatów przyjeżdżają do nas pacjenci w celu wykonywania określonych procedur.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji:

- tel. 81 458 33 10;

- mail: sga@sga.waw.pl

Oceń artykuł:
Dziękujemy za ocenę

Komentarze

300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ