Artykuły branżowe

Regionalne Centrum Monitorowania Placówek Medycznych
05/072011

Autor: Marek Wesołowski

Regionalne Centrum Monitorowania Placówek Medycznych

Kto dba o nasze zdrowie

Władze regionu mają obowiązek dbać o nasze zdrowie. Mamy szpitale gminne (pojedyncze przypadki), szpitale miejskie (podległe starostom) i wojewódzkie (podległe marszałkom województw). Mamy jeszcze innych właścicieli, ale oni nie odpowiadają za zdrowie obywateli w danym regionie (szpitale wojskowe, zakonne, instytuty, szpitale akademickie, itp.).

Starosta czy marszałek, bez względu czy posiada jeden czy wiele szpitali, powinien odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań związanych ze zdrowiem obywateli:

 • czy „moi” obywatele mają dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie w pełnym zakresie specjalności,
 • czy moje szpitale pracują efektywnie,
 • czy moje szpitale są odpowiednio finansowane,
 • czy moje szpitale mają odpowiednie kontrakty.

Przy posiadaniu dwóch i więcej szpitali, a w części województw mam ponad 20 szpitali podległych marszałkowi, odpowiedź na powyższe pytania jest zawikłana, a możliwości optymalizacji duże.

Z każdego województwa dochodzą nas te same informacje: nadwykonania i rosnące zadłużenie. Nadwykonania rozumiane jako pomoc medyczna dla obywateli powinny cieszyć rządzących, bo zdrowy obywatel jest źródłem pieniędzy jako pracownik i podatnik. Nadwykonania jako działania powiększające dług szpitala i składające na organie założycielskim obowiązki jego pokrycia są zjawiskiem negatywnym.

Tu wchodzimy w pytania o efektywność pracy poszczególnych szpitali i szansę takiej organizacji pracy i podziału zadań, żeby wyleczyć jak największą liczbę pacjentów przy najniższym koszcie:

 • Która jednostka najefektywniej leczy dane schorzenie? Czy może leczyć więcej pacjentów? Dlaczego leczy efektywniej?
 • Która jednostka ma najniższe koszty w przeliczeniu na „produkowane” zdrowie? Dlaczego ma najniższe koszty? Dlaczego inne mają wyższe?
 • Czy możemy efektywniej alokować pacjentów między jednostkami?

Wszystkie te pytania i rzetelne odpowiedzi na nie są na wagę złota, a raczej na wagę zadłużenia poszczególnych jednostek. Zadłużenia, które organ założycielski musi pokryć.

 

Narzędzia odpowiednie do zadań

Żeby mieć odpowiednią wiedzę, na czas zareagować i odpowiednio zorganizować pracę podległych szpitali musimy dysponować systemem monitorowania efektywności pracy poszczególnych szpitali.

Taki system powinien na bieżąco porównywać pracę szpitali i ich wyniki.

Ponieważ szpitale mogą różnić się między sobą, więc konieczne jest znalezienie wspólnych mianowników dla rzetelnych porównań. Często trzeba zejść do poziomu poszczególnych diagnoz i procedur, bo nie jest możliwe porównanie całych szpitali czy poszczególnych oddziałów, które nawet posiadając te same specjalności mogły leczyć w porównywanych okresach różne przypadki i w efekcie osiągać trudne do porównania wyniki.

Konieczne jest wprowadzenie szczegółowej analizy wskaźnikowej w trzech obszarach:

 1. efektywności medycznej (śmiertelność, powikłania, czas leczenia, itp.),
 2. efektywności ekonomicznej działalności leczniczej (koszty, przychody, zysk),
 3. efektywności wykorzystania zasobów (obłożenia, obciążenia pracowni, urządzeń, personelu).

Dodatkowo należy monitorować potrzeby zdrowotne populacji sprawdzając:

 • zmiany w liczbie wystąpień poszczególnych diagnoz i procedur,
 • kolejki oczekujących,
 • poziomy nadwykonań.

Aby monitoring mógł być efektywny, wszystkie jednostki muszą przesyłać co miesiąc dane o swoich działaniach. W Centrum dane te są przetwarzane przez zespół posiadający wiedzę z zakresu medycyny, ekonomii, statystyki i informatyki. Wynikiem jego pracy są odpowiednio skalkulowane wskaźniki efektywności. Te wskaźniki zestawione są w szereg raportów, które w syntetyczny sposób prezentują poszczególne aspekty aktywności szpitali.

Użytkownikami tych raportów są szpitale i organy założycielskie. Dla szpitali dane powinny być prezentowane tak, żeby szpital widział siebie na „rozmytym” tle innych zakładów opieki zdrowotnej (nie chcemy ujawniać tajemnic businessowych innych szpitali). Czyli dany szpital powinien wiedzieć, że u nich np. przypadki na chirurgii leżą dłużej niż średnio w innych szpitalach, a kamica pęcherzyka żółciowego leży krócej, ale leczenie jest droższe, itp. Natomiast organ założycielski ma do dyspozycji raporty zawierające podsumowanie i porównanie efektów pracy poszczególnych szpitali. Raporty pozwalają na precyzyjne porównania np. czasów i kosztów leczenia poszczególnych przypadków w szpitalach A, B czy C. Pozwalają także porównać ze sobą zadłużenia szpitali, śmiertelności, kolejki oczekujących, obłożenia, itp.

Wszyscy pracują na tych samych danych, jedynie sposób prezentacji jest inny. Dlatego nie ma wątpliwości czy zadłużenie wynosi X czy Y – wszyscy widzą te same liczby. Co więcej, sposób ich wyliczenia jest identyczny, a kalkulacje są wykonywane przez ten sam zespół niezależnych ekspertów. To gwarantuje rzetelność wyliczeń i ten sam poziom błędów pomiarów we wszystkich jednostkach. Dzięki temu prezentowane porównania są wiarygodne i stanowią twardą podstawę do podejmowania decyzji optymalizacyjnych!

 

Jak to zbudować?

Czy takie Centrum jest trudne do zbudowania? Z pewnością wymaga wiedzy i zaangażowania. Poziom inwestycji wcale nie będzie wysoki. Trzeba pamiętać, że szpitale mają systemy informatyczne i nie ma problemów technicznych ze zbieraniem i przetwarzaniem danych. Najważniejsze jest zorganizowanie odpowiedniego zespołu. Nie tworzymy jednorazowego pomiaru, lecz stale działające Centrum monitorujące pracę szpitali. W zależności od liczby szpitali powinno to zająć od 0,5 do 1,5 roku.  Po tym czasie tak szpitale, jak i organ założycielski mają do dyspozycji wysokiej jakości narzędzie do zarządzania swoimi jednostkami. Koszty funkcjonowania pokrywają wszyscy użytkownicy i dzięki temu obciążenia dla poszczególnych jednostek są minimalne.

Przy użyciu tego systemu możemy zacząć reorganizować opiekę zdrowotną w regionie i optymalizować pracę naszych szpitali. Prowadzić inwestycje w zdrowie w sposób planowy i ukierunkowany na mierzalne efekty, które monitorujemy w Centrum.

Firma SGA ocenia efektywność pracy wielu szpitali oraz posiada wiedzę, potencjał i doświadczenie niezbędne do utworzenia Centrum Monitorowania Placówek Medycznych dla dowolnego regionu w Polsce. Wszystkich zainteresowanych współpracą z naszą firmą w zakresie poprawy rentowności szpitali prosimy o kontakt z nami.

Kontakt telefoniczny (tel.: 81-5342105), kontakt mailowy (e-mail: sga@sga.waw.pl, formularz kontaktowy >>>>).

 

 

Oceń artykuł:
Dziękujemy za ocenę

Komentarze

300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ