Artykuły branżowe

Monitor Realizacji Ryczałtu
17/112017

Autor: Marek Wesołowski

Od realizacji bieżącego ryczałtu zależy budżet Państwa szpitala w kolejnych latach. Wykonanie poniżej 98% spowoduje trwałe obniżenie ryczałtu w kolejnych latach. 2% to próg tolerancji.

2% w tym okresie rozliczeniowym oznacza mniej niż 2 dni pracy! Ryzyko nietrafienia w ten 2% margines jest bardzo duże. Dlatego konieczny jest stały monitoring realizacji ryczałtu.

Przygotowaliśmy dla Państwa system pozwalający na monitorowanie realizacji ryczałtu:

w każdej chwili, na każdym oddziale i w każdej poradni

automatycznie liczy wykonania każdego dnia

prezentuje brakujące kwoty lub nadwykonania

kalkuluje procent realizacji na teraz i na koniec okresu rozliczeniowego

prezentuje kwoty ryczałtu i kwoty już rozliczone

kolorami ostrzega o alarmach i nadchodzących zagrożeniach

na wykresie pokazuje trend realizacji i odległość od docelowej wartości 98-100%

Czas wdrożenia 1-2 dni

 

Cena netto miesięcznie:

 

Szpital III poziomu i ogólnopolskie

500 zł

Szpital II poziomu

300 zł

Szpital I poziomu

200 zł

Na komputerze i na komórce

Zarząd widzi cały szpital, oddział widzi siebie

SMS poinformuje o nowych danych

Skontaktuj się z nami

tel. 81 534 21 05

SGA@sga.waw.pl

https://www.sga.waw.pl/ryczalt

warto wpisać

w komórkę

Komentarze

300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ