Aktualności

Współczynnik średniej wartości hospitalizacji – spadek czy premia w 2024 roku?
27/102023

Autor: Karolina Łyjak-Brewczak

Średnia wartość hospitalizacji jest jednym ze współczynników jakościowych dla szpitali III poziomu oraz ogólnopolskich. Polega on na tym, że jeżeli szpital zwiększy średnią wartość hospitalizacji pacjentów rozliczonych w ramach ryczałtu w okresie obliczeniowym w stosunku do okresu poprzedniego, o minimum 3%, to ryczałt jest zwiększany o 1,5% jego wartości. W przeciwnym wypadku, jeżeli średnia wartość hospitalizacji w okresie obliczeniowym zmniejszy się o minimum 3% w stosunku do okresu poprzedzającego - to szpital traci 1% ryczałtu. Są to kwoty sięgające ponad 1mln zł w szpitalach o dużym ryczałcie, więc w Monitorze Realizacji Kontraktów staramy się weryfikować stan tego współczynnika.

Oczywiście, aby poprawnie wyliczyć wskaźnik zmiany średniej wartości hospitalizacji musimy posiadać pełne dane z okresu obliczeniowego i okresu poprzedzającego - inaczej możemy popełnić kosztowny w skutkach błąd. W tym pomocny będzie Scrapper SGA.

Scrapper SGA jest bezpiecznym narzędziem dostosowanym do Portalu Świadczeniodawcy, Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji SZOI oraz indywidualnych potrzeb Szpitala. Daje możliwość między innymi weryfikacji kompletności komunikatów przekazanych przez Świadczeniodawcę do NFZ z okresu objętego analizą.

Monitoruj wskaźnik współczynnika średniej wartości hospitalizacji w naszym Monitorze Realizacji Kontaktów, a za pomocą dodatkowych raportów wyeliminuj nieprawidłowości związane z obniżaniem wyniku średniej.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji:

- tel. 81 458 33 10;

- mail: sga@sga.waw.pl

 

300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ