Aktualności

Mapy Statystyk NFZ
03/112023

Autor: Karolina Łyjak-Brewczak

Interesuje Cię średnia długość hospitalizacji wybranego JGP w danym województwie? Chcesz zweryfikować zmienną bądź odchylenie, a może ile danych świadczeń zrealizowano w porównaniu do liczby mieszkańców?

Te oraz wiele innych informacji uzyskasz za pomocą naszej Mapy Statystyk NFZ, którą znajdziesz na stronie internetowej:

Mapa Statystyk NFZ oferuje szybki dostęp do trendów, dzięki czemu w łatwy sposób można ocenić wybrane JGP w podziale na województwa, porównując dwuletni okres w poniższych zakresach:

 •       mediana długości hospitalizacji (dni);
 •       liczba przypadków;
 •       zgony;
 •       śmiertelność;
 •       średnia wartość 1 hospitalizacji (tys. zł);
 •       skierowanie do innego szpitala;
 •       zakończenie leczenia;
 •       wypisy na żądanie;
 •       skierowanie do podmiotu innego niż szpital;
 •       skierowanie do leczenia ambulatoryjnego;
 •       liczba przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Porównaj jak świadczenia w Twoim województwie, wyglądają na tle Polski lub innego, dowolnego województwa.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji:

 

 

300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ