Artykuły branżowe

Kiedy stosować mnożnik 1.2 dla grup pediatrycznych?
01/072021

Autor: Marek Wesołowski

Zapis rozporządzenia nie jest jasny dla wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ.
Paragraf 16. Punkt 15 brzmi:
15. Dla świadczeniodawców, w przypadku udzielania świadczeń świadczeniobiorcom poniżej 18 r.ż., którzy zrealizowali JGP określone w załączniku nr 3d do zarządzenia, a w roku poprzedzającym rok, w którym stosowany jest współczynnik korygujący, udział tych świadczeniodawców w realizacji poszczególnych JGP na rzecz świadczeniobiorców poniżej 18 r.ż. przekroczył 10 % wszystkich zrealizowanych na rzecz tych świadczeniobiorców odpowiednich JGP, wartość produktu rozliczeniowego z katalogu grup (ustalona w katalogu grup
dla odpowiedniego trybu realizacji umowy), korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,2.
Niektóre oddziały NFZ uważają, że chodzi o sytuację gdy szpital wykonał ponad 10% dziecięcych przypadków tych grup w regionie lub nawet w Polsce.
Jeśli obowiązuje interpretacja "na całą Polskę", to znaczy że takich ośrodków będzie maksymalnie 9, bo każdy musi przekroczyć 10% wszystkich przypadków danej grupy. Pytanie, kto i kiedy powie tym ośrodkom, że przekroczyły 10% i czy po pewnym czasie nie okaże się, że po ponownym przeliczeniu przypadków jednak nie przekroczyły i trzeba korygować wstecznie.
Wprowadzono prawo 9-ciu ośrodków. Ciekawe, które to?
Nawiasem mówiąc, ktoś powinien przeszkolić urzędników NFZ z języka polskiego i jasnego formułowania myśli, bo ten zapis woła o pomstę do Nieba.

Oceń artykuł:
Dziękujemy za ocenę

Komentarze

Pozostałe wpisy
Tworzymy normatywne wyceny procedur
Autor: Ewa Matuszewska
16/02/2021
czytaj dalej
Mapa statystyk NFZ
Autor: Marek Wesołowski
22/08/2013
czytaj dalej
Kto się boi 50zł?
Autor: Marek Wesołowski
22/02/2012
czytaj dalej
Zobacz wszystkie artykuły
300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ