Artykuły branżowe

Sposób na Limity i Nadwykonania
04/122009

Autor: Administrator


Polskie szpitale kredytują Narodowy Fundusz Zdrowia na 2 mld zł rocznie za nadwykonania! Kontynuacja tego stanu spowoduje ich katastrofę. Konieczna jest zmiana podejścia do planowania i realizacji kontraktów zawieranych z NFZ. Zadanie, które teraz przed nami wszystkimi stoi to: ograniczenie nadwykonań oraz podniesienie zyskowności szpitali przez obniżenie kosztów i wybieranie zyskowniejszych grup JGP.
Nasz pakiet usług doradczych umożliwia Państwu osiągnięcie tego celu, i pozwala na:

 • ocenę i optymalizację wykonania kontraktu
 • ocenę ryzyka nadwykonań i poniesionych w związku z tym kosztów
 • projekcję wykonań w kolejnych miesiącach
 • ocenę efektywności i opłacalności leczenia
 • wskazanie najefektywniejszych grup JGP, w celu kształtowania polityki przyjęciowej

Nasza usługa polega na przygotowaniu opracowania, w skład którego wchodzą:
1. Ocena wykorzystania limitów w analizowanym okresie rozliczeniowym wraz z ich prezentacją w postaci wykresów i tabel.
2. Prognoza realizacji umowy z NFZ, w podziale na:
- prognozowane wartości punktowe na koniec roku,
- prognozowane ilości przypadków w podziale na diagnozy główne i grupy JGP na koniec roku,
- prognozy dat wyczerpania rocznych limitów w podziale na specjalności,
- prognoza przychodów na koniec roku.
3. Ocena stopnia wykorzystania łóżek i analiza potencjału "produkcji" punktów przy obłożeniu i czasie pobytu na poziomie średnich z innych szpitali, wraz z analizą fluktuacji obłożenia.
4. Wskazanie najefektywniejszych przypadków w podziale na diagnozy i na grupy JGP w porównaniu do średnich z innych szpitali.
5. Wskazanie nieefektywnych przypadków w podziale na diagnozy i grupy JGP w porównaniu do średnich z innych szpitali.
6. Określenie potencjału szpitala w zakresie możliwości przyszłego wykorzystania niewykorzystanych w przeszłości limitów poszczególnych oddziałów zakładu opieki zdrowotnej.
7. Określenie potencjału szpitala w zakresie alokacji świadczeń medycznych ze specjalności, których limity zostały już wyczerpane na specjalności dysponujące niewykorzystanymi limitami.
8. Omówienie przedstawionych danych i wskazanie kierunków działań na przyszłość w celu ekonomicznej optymalizacji realizacji umowy z NFZ.

Jednym z narzędzi analitycznych, którymi się obecnie posługujemy jest Nowy Raport JGP, który oddajemy Państwu do dyspozycji, oprócz jego dotychczasowych funkcjonalności  optymalizacyjnych, zawiera interaktywne wykresy analizujące poziom wykorzystania limitów szpitala. Wykresy umożliwiają szybką i sprawną analizę stopnia realizacji kontraktu z NFZ, wskazują, gdzie się Państwo znajdują i dokąd zmierzają, unaoczniają szanse i zagrożenia limitowe. Pozwalają na odpowiednio wczesne włączenie „ręcznego hamulca” lub „przyspieszenie” na wybranych oddziałach.

W skład ww. narzędzi wchodzą:

 • Procentowe wykresy porównawcze wykorzystania limitów szpitala i jego oddziałów.
 • Punktowe wykresy porównawcze wykorzystania limitów szpitala i jego oddziałów.
 • Wykresy roczne z danymi historycznymi, wykorzystania limitów w kolejnych miesiącach przez szpital i jego oddziały.


Przekazujemy Państwu także nasze know-how w zakresie opracowywania strategii JGP, które zawarte jest w autorskich artykułach opublikowanych na naszych stronach internetowych. Artykuły te pomogą Państwu znaleźć odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • Czy dopasowywanie wyniku punktowego do limitu przez manipulację grupami JGP jest praktyką optymalizacyjną?
 • Czy celowe przedłużanie czasów pobytu pacjentów może polepszyć wynik finansowy szpitala i czy jest to dobry sposób na limity?
 • Czy grupy JGP przynoszące stratę mogą dawać wynik lepszy niż trzymanie pustego łóżka?
 • Dla jakich specjalności powinniśmy zabiegać o wyższe limity?
 • Co oznacza gra na nisko- i wysoko-punktowane grupy?


…tego dowiedzą się Państwo z naszych artykułów pt. „JGP – Limity i kontrakt z NFZ - Jak bezpiecznie
negocjować i realizować kontrakt z NFZ?
” oraz „Gra na nisko- i wysoko-punktowane grupy”.

W celu otrzymania dodatkowych informacji na temat naszych usług prosimy o kontakt z naszym biurem.

Zapraszamy do optymalizacji i skorzystania z naszych usług!


Zespół SGA
www.sga.waw.pl

Oceń artykuł:
Dziękujemy za ocenę

Komentarze

Pozostałe wpisy
300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ