Artykuły branżowe

Jak COVID może pomóc zrealizować ryczałt?
13/112020

Autor: Patryk Zatorski

Jak COVID może pomóc zrealizować ryczałt?

 

Szpitale I i II poziomu zabezpieczenia COVID-19 mogą rozliczać świadczenie o nazwie:

Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń objętych dotychczas finansowaniem”.

Zgodnie z zarządzeniem covidowym (140/2020/DSOZ z późn. zm.), wartość tego produktu wyliczana jest na podstawie wynagrodzenia odpowiadającego świadczeniom udzielonym w styczniu i lutym 2020 r. w zakresie umowy, z którego przeniesiono łóżka na rzecz walki z koronawirusem i wypłacana jest za dobową dostępność każdego z nich.

Oczywiście przyznanie ryczałtu COVID za gotowość powoduje zmniejszenie środków, w zakresie z którego wydzielono łóżka.

Regulacja ta odnosi się także do umowy ryczałtu PSZ, stwarzając szansę na obniżenie jej limitu, a tym samym na wypracowanie co najmniej 98% jej wartości, pomimo znacznego ubytku liczby pacjentów, zauważalnego od połowy marca br.

W przypadku, kiedy zmniejszenie liczby łóżek na rzecz walki z COVID -19 dotyczy zakresu finansowanego ryczałtem PSZ, NFZ ustala dobowy ryczałt COVID za gotowość poprzez:

  • rozdzielenie rachunku ryczałtowego za styczeń i luty 2020 r. na wszystkie ryczałtowe pkt. umów (również AOS), proporcjonalnie do poziomu wykonania,

  • podzielenie uzyskanej kwoty przez 60 (liczba dni w styczniu i lutym),

  • policzenie odsetka o jaki zmniejszyła się baza łóżkowa na rzecz walki z COVID-19.

Choć pomiędzy województwami mogą występować różnice w metodologii obliczania wartości świadczenia, to zasada transferu limitu z ryczałtu PSZ do ryczałtu COVID jest stała.

Oznacza to, że szpital z ryczałtem PSZ o wartości 100 mln zł po przeniesieniu 10% łóżek do walki z COVID otrzyma 90 mln zł w ryczałcie PSZ + 10 mln zł w ryczałcie COVID.

Na pierwszy rzut oka to, z jakiej umowy zostanie wygenerowany przychód szpitala, nie ma znaczenia, bo sumarycznie jego wartość jest identyczna, jednak różnica istnieje i dotyczy przychodu w kolejnym roku.

Załóżmy optymistycznie, że szpital w 2020 r. wypracował w ryczałcie PSZ 90 mln zł ze 100 mln zł limitu (faktyczny średni poziom niedowykonań w kraju jest znacznie wyższy).

Wówczas w 2020 r. szpital ten otrzyma 100 mln zł, ale na kolejny okres rozliczeniowy już tylko 90 mln zł, ponieważ jeżeli poziom realizacji ryczałtu PSZ jest niższy niż 98% limitu, to wartość umowy na kolejny okres odpowiada kwocie faktycznego wykonania.

Gdyby jednak przykładowy szpital do końca 2020 r. wydzielił 10% łóżek do walki z COVID, wówczas w 2020r. otrzymałby 100 mln zł, a w przyszłym okresie rozliczeniowym 90 mln zł +10 mln zł w formie ryczałtu COVID za gotowość. Przychód w 2021r. w tym wariancie byłby wyższy o 10 mln zł.

Oczywiście nie można przewidzieć jak długo potrwa epidemia i czy zasady finansowania pacjentów z COVID nie ulegną zmianie w I półroczu 2021 r., jednak zaprezentowane rozwiązanie może być dobrą alternatywą dla wydłużenia okresu rozliczeniowego.

Tym bardziej, że po wycofaniu specjalnych rozliczeń COVID, zasadne wydaje się przywrócenie pierwotnej wartości ryczałtu PSZ choć NFZ nie opublikował jeszcze żadnych regulacji w tej sprawie.

Jak szpital może wdrożyć opisany wariant? O liczbie łóżek dedykowanych do przeciwdziałania COVID - 19 decyduje Wojewoda w porozumieniu z Dyrektorem OW NFZ, jednak w dobie problemów z dostępnością do diagnozowania i leczenia koronawirusa, deklaracja Dyrektora szpitala o możliwości wydzielenia łóżek z istniejącej bazy może spotkać się z aprobatą urzędników.

Jeden z Wojewodów przeprowadził ankietę wśród szpitali II poziomu zabezpieczenia COVID-19 na temat możliwej do wygospodarowania liczby dodatkowych łóżek i na podstawie uzyskanych odpowiedzi wydał decyzję.

O tym, z jakiego zakresu ryczałtu PSZ dedykować łóżka do walki z koronawirusem, decyduje szpital. Mając na uwadze sposób wyliczania stawki za gotowość przez NFZ, najlepiej wybierać spośród specjalności, które na początku 2020 r. generowały największy przychód.

Przy dużej determinacji można nawet zagrać va banque i spróbować obniżyć ryczałt PSZ do poziomu, w którym powstaną nadwykonania, ponieważ ∆N ze wzoru na obliczanie wartości ryczałtu przewiduje pokrycie nadwyżki realizacji z niedowykonań innych szpitali sieciowych w województwie. Stopień ryzyka w tym wariancie jest jednak wysoki i zależy od tego, jak wiele szpitali skorzystało z możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego, bo niewykonania wykazują prawie wszyscy.

W przypadku wdrożenia opisanego rozwiązania i niewydłużania okresu rozliczeniowego, negatywnym aspektem, o którym nie można zapomnieć, jest prawdopodobne naliczenie karnego współczynnika sieciowego za spadek realizacji w AOS względem okresu porównawczego (wartość „kary” zależy od wielkości spadku wykonania). W sytuacji wydłużenia okresu rozliczeniowego istnieje teoretyczna szansa na zniwelowanie różnicy realizacji w stosunku do ubiegłego roku.

Patryk Zatorski
Analityk Działalności Placówki Medycznej

e-mail: sga@sga.waw.pl

tel. 81 - 534 21 05Oceń artykuł:
Dziękujemy za ocenę

Komentarze

Pozostałe wpisy
300
Liczba przeanalizowanych szpitali
20,638,674
Liczba przeanalizowanych hospitalizacji
87,941,369
Liczba przeanalizowanych wizyt
74.3 mld zł
Kwota przeanalizowanych rozliczeń z NFZ