Próg rentowności i inne pożyteczne wskaźniki do kontraktowania z NFZ
Nazwa oddziału: Liczba miesięcy: Koszt zmienny w zł: Koszt stały w zł:
Liczba punktów: Przychód zł: Liczba pacjentów: Obłożenie w %:
  Wszystkie wartości podawane w skali roku  
Obłożenie w %  
Maksymalna liczba punktów wyproduktowanych  

Informacja w służbie
służby zdrowia

Minimalna cena punktu dla utrzymania rentowności  
Oczekiwana cena punktu dla uzyskania 10% rentowności  
Średni przychód na 1 punkt  
Średni koszt całkowity na 1 punkt  
Koszt pustych łóżek  
Średni przychód na 1 pacjenta  
Przychody  
Koszty zmienne  
Koszty stałe  
Koszt ogółem  
Wynik finansowy  
Próg rentowności ilościowy (punkty JGP)  
Próg rentowności wartościowy (PLN)  
Symulacja Progów Rentowności Wartość punktu JGP w PLN
50 51 52 53 54 55
Próg rentowności ilościowy punkty JGP
Próg rentowności wartościowy PLN