TISS 28 w modyfikacji NFZ
SGA - Informacja w służbie służby zdrowia
1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 1i 1j 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i 3j 4a 4b 4c 4d 5a 5b 5c 6a 6b 6c 6d 6e 7a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Czynności podstawowe
Punkty
a. Monitorowanie
5
b. Laboratorium
1
c. Jeden lek
1
d. Dwa leki
2
e. Wiele leków
4
f. Opatrunki - standard
1
g. Częsta zmiana opatrunków
1
h. Pielęgnacja drenaży
3
i. Leczenie noworodka w inkubatorze
5
j. Fototerapia noworodka
3
3. Krążenie
a. Pojedynczy lek wazoaktywny
3
b. Wiele leków wazoaktywnych
4
c. Masywna utrata płynów
4
d. Cewnik tętniczy
5
e. Cewnik w tętnicy płucnej
8
f. Cewnik w żyle centralnej
2
g. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
3
h. Monitorowanie hemodynamicznie za pomocą metod małoinwazyjnych (ODM)
8
i. Monitorowanie hemodynamiczne za pomocą metod małoinwazyjnych
2
j. Monitorowanie hemodynamiczne za pomocą metod niekalibrowanych
6
7. Ośrodkowy Układ Nerwowy
a. Pomiar ICP
4
2. Oddychanie
Punkty
a. Wentylacja mechaniczna
5
b. Wspomaganie oddychania przy użyciu wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej lub CPAP
3
c. Podtrzymywanie oddychania
2
d. Sztuczne drogi oddechowe
1
e. Fizjoterapia oddechowa
1
f. Leczenie surfaktantem
5
g. Leczenie tlenkiem azotu
8
4. Nerki
a. Leczenie nerkozastępcze
1
b. Pomiar diurezy
2
c. Diureza wymuszana
3
d. Założenie cewnika dializacyjnego
3
5. Metabolizm
a. Kwasica/zasadowica
4
b. Żywienie pozajelitowe
3
c. Żywienie dojelitowe (enteralne)
2
6. Inne interwencje
a. Pojedyncza interwencja w OAiIT
3
b. Wiele interwencji w OAiIT
5
c. Czynności poza OAiIT
5
d. Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa – pod kontrolą urządzeń sterujących (ICD-9: 99.811)
1
e. Hipotermia zewnętrzna miejscowa – pod kontrolą urządzeń sterujących (ICD-9: 99.813)
1
Źródła
  • Miranda DR et al. Simplified Therapeutic Intervention Scoring System : the TISS-28 items. Results from a multicenter study. Crit Care Med. 1996;24:64-73.
  • Moreno R, Morais P. Validation of the simplified therapeutic intervention scoring system on an independent database. Intensive Care Med. 1997;23:640-644.
  • NFZ Materiały informacyjneStrona internetowa NFZ

Web page: http://www.sga.waw.pl