SGA - Kalkulator czasu pracy lekarzy

Wersja mini
Oddział:
Przypnij górę:
Pokaż podpowiedzi:
Estymacje
rodzaj personelu Etat Rez Kontr razem
aktualna liczba etatów
planowana liczba etatów
minimalna liczba etatów
realna liczba lekarzy w dniu roboczym
brak/nadmiar koniecznych etatów
Etat - lekarz etatowy Rez - rezydent Kontr - lekarz kontraktowy

W komórki podświetlone na pomarańczowo należy wpisać poprawną wartość liczbową.

Dane dot. pacjentów
Pacjenci m-c
liczba hospitalizacji
okres mierzony w miesiącach
średni czas pobytu (dni)
% przyjętych na dyżurze
% wypisanych na dyżurze
czas na pacjenta codziennie Etat Rez
wizyta/badanie (w min)
dokumentacja (w min)
inne (w min)
obchód (w min)
Razem dziennie pacjent
czas na pacjenta jednorazowy Etat Rez
konsultacja (w min)
przyjęcie (w min)
wypis (w min)
inne (w min)
Razem na pacjenta
Zabiegi i operacje
% operowanych w dzień
% operowanych na dyżurze
operacja trudna (w min)
operacja średnia (w min)
operacja łatwa (w min)
proporcje między liczbami zabiegów w % 100%
trudne
średnio trudne
łatwe
Personel medyczny
rodzaj personelu Etat Rez Kontr
liczba lekarzy na dyżurze
liczba lekarzy w dniu pracy
Dane roczne dla 1 etatu
absencja chorobowa (dni)
absencja służbowa (dni)
urlop (dni)
inne
Razem absencja na rok
Dane miesięczne (h)
praca poza oddziałem (za wyjątkiem poradni)
inne powtarzalne w miesiącu absencje
Razem absencja na miesiąc
Dane dzienne (w min)
raport poranny
sprawy pracownicze
przerwy i czas nieefektywny
inne
obchód
Razem dziennie inne

Jeśli są Państwo zainteresowani funkcjonalnością wersji pełnej lub uważają Państwo, że brakuje istotnych dla kalkulacji parametrów, prosimy o kontakt na adres: sga@sga.waw.pl lub pod numerem telefonu: (+48 81) 534-21-05

Ogólne parametry czasu pracy
Osobodni dyżurów Etat Rez Kontr
l. dyżurów nocnych z dniem roboczym po
l. dyżurów nocnych ze świętem po
l. dyżurów świątecznych ze świętem po
l. dyżurów świątecznych z dniem roboczym po
Razem dyżury
Zabiegi i operacje Etat Rez
liczba lekarzy przy operacji trudnej
liczba lekarzy przy operacji średniej
liczba lekarzy przy operacji prostej
Dyżury rocznie rocznie m-c * l. lekarzy
l. dyżurów nocnych z dniem roboczym po
l. dyżurów nocnych ze świętem po
l. dyżurów świątecznych ze świętem po
l. dyżurów świątecznych z dniem roboczym po
Razem dyżury
Koszty i czasy pracy
Koszt pracy Etat Rez Kontr
podstawowa stawka za godzinę dyżuru
koszt etatu
koszt etatu ordynatora
czasy pracy Etat Rez Kontr
liczba godzin opt-out miesięcznie
czas etatu na dzień (h)
czas dyżuru w dzień roboczy (h)
czas dyżuru w święto (h)
dni pracujących w miesiącu
czas pracy na miesiąc
Lekarze kontraktowi stawka za h
liczba godzin dziennie w dniu pracy
liczba dni pracy w tygodniu
współcz. efektywności pracy lekarz/rezydent
godziny poradni x lekarz na tydzień
czy doliczamy etat z dyżuru