Okres rozliczeniowy:
Stan na

Realizacja [%]

Wykonanie []

/

Zwiększenie wykonań [%]

Odchylenie []

Różnica AOS [%]

Benchmark realizacji [%]

Prognoza na koniec

Realizacja [%]

Wykonanie []

Oddz/PorReal [%]Pacj. tyg.Odch []Wyk []Rycz []
Wczytywanie...