Okres rozliczeniowy:
Stan na

Realizacja [%]

Wykonanie [mln zł]

/

Wyprzedzenie

dni

Odchylenie [mln zł]

Prognoza na koniec

Realizacja [%]

Wykonanie [mln zł]

Oddz/PorReal [%]Odch [tys zł]Wyk [tys zł]Rycz [tys zł]
Wczytywanie...