Okres rozliczeniowy:
Stan na

Realizacja [%]

Wykonanie/Ryczałt []

/

Zwiększenie wykonań [%]

Odchylenie []

AOS [%]

AOS []

Wart. h. [%]

Wart. h. []

Prognoza na koniec
Współczynnik Q w bieżącym okresie

Realizacja [%]

Wykonanie/Ryczałt []

Suma wsp. [%]

Wartość []

Wczytywanie...